Thế gian đẹp nhất trong làn gió

       
c54c736f50036a78572430a88d0a9d81

THẾ GIAN ĐẸP NHẤT TRONG LÀN GIÓ

Tác giả: Nhan Lương Vũ

Chuyển ngữ: Fangsui Fan

Câu chuyện về một kẻ côn đồ dẫn dắt những kẻ côn đồ khác làm lại cuộc đời.

P/S 1: Ngục giam văn, cá lớn nuốt cá bé, yêu hận tình thù (???)

P/S 2: Niên hạ, tiểu công bị câm, đọc kỹ đừng nhầm <3

Nội dung: Niên hạ, cường cường, với đủ loại người góp mặt.

Nhân vật: Chính: Phùng Nhất Lộ, Hoa Điêu ┃ Phụ: Chu Thành, Dung Khải, Kim Đại Phúc.

~~~~

Đôi lời của bạn Fangsui: Đừng nhìn “Ngục giam văn” mà nhầm nhé, ở đây sẽ không có tranh đấu hắc bang oanh liệt ngạt thở gay cấn cẩu huyết thâm thù đại hận gì đâu, chỉ là một câu chuyện về những con người bình thường đã từng phạm tội, và hành trình làm lại cuộc đời của họ mà thôi.

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 1

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 2

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 3

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 4

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 5

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 6

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 7

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 8

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 9

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 10

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 11

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 12

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 13

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 14

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 15

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 16

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 17

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 18

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 19

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 20

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 21

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 22

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 23

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 24

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 25

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 26

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 27

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 28

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 29

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 30

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 31

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 32

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 33

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 34

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 35

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 36

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 37

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 38

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 39

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 40

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 41

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 42

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 43

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 44

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 45

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 46

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 47

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 48

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 49

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 50

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 51

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 52

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 53

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 54

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 55

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 56

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 57

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 58

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 59

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 60

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 61

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 62

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 63

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 64

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 65

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 66

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 67

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 68

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 69

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 70

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 71

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 72

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 73

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 74

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 75

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 76

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 77

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 78

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 79

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 80

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 81

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 82

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 83

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 84

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 85

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 86

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 87

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 88

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 89

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 90

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 91

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 92: PHIÊN NGOẠI [YÊU HẬN TÌNH THÙ CỦA CHU ĐẠI TIÊN CÙNG HỔ GIẤY]

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 93

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 94

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 95

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 96

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 97

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 98

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 99

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 100:

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 101

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 102

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 103

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 104

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 105

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 106

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 107

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 108

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 109 MÌNH CHỈ EDIT TIẾP PHẦN BẠN FANGSUI FAN EDIT THÔI NHA VÌ MÌNH LƯỜI LÀM TỪ ĐẦU LẮM HUHU..

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 109: PHIÊN NGOẠI – TẢO MỘ

Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 110: PHIÊN NGOẠI – [THÂN CHA]