Nhất niệm nhất sinh (Đoản)

       
b0ca970f56df74aa1542e26ecf9c0f09

Nhất niệm nhất sinh (Đoản

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Đam mỹ, đô thị tình duyên, hoan hỉ oan gia, tình hữu độc chung, đoản văn, HE

Edit: Aki

Giới thiệu:

Chuyện may mắn nhất đời này của Đường Tiểu Niệm, chính là gặp được Tần Khải.

_____

Nhất niệm nhất sinh (Đoản) – CHƯƠNG 1

Nhất niệm nhất sinh (Đoản) – CHƯƠNG 2