Luyến tình

       
DBEw858U0AEsMXl.jpg large

Luyến Tình

Tác giả: Ô Mông Tiểu Yến

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, song tính, sinh tử, bá đạo lưu manh tra công, *** đãng mỹ thụ, cường công nhược thụ, cao H văn

Edit: Giải

Văn Án

Hắn là một song tính nhân, một quái vật nhất định bị thượng đế vứt bỏ.

Một cái vĩnh viễn chỉ có thể tránh ở âm câu lý sinh tồn kẻ đáng thương!

Hắn đã cực kỳ bất hạnh, vì cái gì cố tình lão thiên gia còn muốn làm cho hắn gặp được cái kia siêu cấp ác ma.

Vì cái gì cái kia trứng thối tổng yếu khi dễ hắn, không chỉ có đem hắn đánh cho mình đầy thương tích.

Làm cho hắn khi hắn nô lệ, hiện tại thế nhưng còn cường bạo hắn! ?

Muốn hắn làm nữ nhân của y ???

Trời ạ! Hắn không cần! Ai tới cứu cứu hắn a…

 

Luyến tình – CHƯƠNG 1

Luyến tình – CHƯƠNG 2

Luyến tình – CHƯƠNG 3

Luyến tình – CHƯƠNG 4

Luyến tình – CHƯƠNG 5

Luyến tình – CHƯƠNG 6

Luyến tình – CHƯƠNG 7

Luyến tình – CHƯƠNG 8

Luyến tình – CHƯƠNG 9

Luyến tình – CHƯƠNG 10

Luyến tình – CHƯƠNG 11: PHIÊN NGOẠI – HOA QUẢ THIÊN

Luyến tình – CHƯƠNG 12: PHIÊN NGOẠI – TUẦN TRĂNG MẬT

Luyến tình – CHƯƠNG 13

Luyến tình – CHƯƠNG 14

Luyến tình – CHƯƠNG 15

Luyến tình – CHƯƠNG 16

Luyến tình – CHƯƠNG 17

Luyến tình – CHƯƠNG 18

Luyến tình – CHƯƠNG 19

Luyến tình – CHƯƠNG 20

Luyến tình – CHƯƠNG 21

Luyến tình – CHƯƠNG 22