Của hài tử là của phụ thân, của phụ thân là của phụ thân (Đoản)

       
MrV6_5X9UgQ

CỦa hài tỬ là cỦa phỤ thân, cỦa phỤ thân là cỦa phụ thân….

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, nhất thụ nhất công, bá đạo công, tính hài tử thụ, ngụy phụ tử..HE.

Nhân vật: Tương Thanh Nhàn, Tương Tư.

Của hài tử là của phụ thân,của phụ thân là của phụ thân (Đoản) – CHƯƠNG 0