Cố sự của di động chan và tai nghe san

       
b598be238360538bb3937151c64a66dc

CỐ SỰ CỦA DI ĐỘNG-CHAN VÀ TAI NGHE-SAN

Tác giả: Cao Lãnh Đích Kiều Ca

Editor: Bánh Ú, Bầu

Beta: Bánh Ú

Văn án:

Di động-chan thất tình gặp được tai nghe-san dịu dàng, sau đó không hiểu vì sao lại thích lẫn nhau, tạo nên một đoạn cố sự nhỏ đáng yêu.

Nội dung: ảo tưởng không gian.

Diễn viên chính: di động-chan. Diễn viên phụ: tai nghe-san. Nhân vật khác: bộ sạc, cửa hàng di động.

Cố sự của di động chan và tai nghe san – CHƯƠNG 1. QUAN HỆ CỦA DI ĐỘNG CÙNG BỘ SẠC.

Cố sự của di động chan và tai nghe san – CHƯƠNG 2. TAI NGHE-SAN RA TRẬN

Cố sự của di động chan và tai nghe san – CHƯƠNG 3.VÔ ĐỀ

Cố sự của di động chan và tai nghe san – CHƯƠNG 4. TỰA ĐỀ CÙNG NỘI DUNG KHÔNG QUAN HỆ.

Cố sự của di động chan và tai nghe san – CHƯƠNG 5

Cố sự của di động chan và tai nghe san – CHƯƠNG 6

Cố sự của di động chan và tai nghe san – CHƯƠNG 8

Cố sự của di động chan và tai nghe san – CHƯƠNG 9. KẾT CỤC