Cô đảo (Đoản)

       
CNFYxbEUAAAzjaC

Cô đảo

.

Tác giả : Thiên Diện Bạc Tiếu

Thể loại: Cận đại, nhất thụ nhất công, mỹ thụ, ngược luyến tàn tâm

Tình trạng: 5 chương (hoàn)

Editor: Heroteen

Beta – reader: Ruby, Băng Tiêu

·         Giới thiệu:

Từ lúc bắt đầu là một người thực tình mà yêu, còn một người lại lừa gạt lợi dụng…

Đến bây giờ đã trở thành một người không ngừng khát vọng trừng phạt trả thù, còn người kia lại suy bại đến cùng cực…

Sứ mạng gia tộc…

Tội nghiệt ràng buộc…

Trách nhiệm không thể từ bỏ…

Yêu cùng không yêu, ngươi và ta, cũng không sắp xếp được kết cục của cừu hận.

Đến cuối cùng, ngươi và ta, cũng không thế trốn tránh được vận mệng đối địch.

Cô Đảo (Đoản) – CHƯƠNG 1

Cô Đảo (Đoản) – CHƯƠNG 2

Cô Đảo (Đoản) – CHƯƠNG 3

Cô Đảo (Đoản) – CHƯƠNG 4

Cô Đảo (Đoản) – CHƯƠNG 5