Bỉ ngạn yên hoa

       
749364adbe513555c3c97e854245be79

Bỉ ngạn yên hoa

Tác giả: Tứ Chích Cước

Raw & QT: Gekkabijin

Editor: Sagun

Tình trạng: 51 chương + 1 phiên ngoại, hoàn.

Thể loại: hiện đại đô thị, dương quang thiếu niên niên hạ công X an tĩnh nhược thụ, từ ngôi thứ nhất đổi sang ngôi thứ ba, ngược thân, ngược tâm, có thịt, hoán tra công, chính kịch, HE.

Trích đoạn:

Hạn sử dụng của tình nhân là bao lâu?

Mười năm? Chín năm? Hay là tám năm?

Ngay cả những nữ nhân kiều mị thướt tha đều không thể thoát khỏi số phận bị bội tình bạc nghĩa, huống chi tôi lại là nam nhân.

Bây giờ tôi đã hai mươi sáu. Có lẽ cái tuổi hai mươi sáu này đối với đa số nam nhân mà nói, chính là lúc phong sinh thủy khởi bận rộn chăm lo cho sự nghiệp của mình, thế nhưng đối một người bị tình nhân bao dưỡng mà nói, đã sớm già rồi.

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 1

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 2

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 3

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 4

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 5

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 6

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 7

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 8

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 9

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 10

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 11

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 12

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 13

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 14

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 15

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 16

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 17

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 18

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 19

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 20

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 21

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 22

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 23

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 24

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 25

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 26

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 27

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 28

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 29

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 30

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 31

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 32

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 33

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 34

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 35

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 36

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 37

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 38

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 39

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 40

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 41

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 42

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 43

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 44

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 45

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 46

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 47

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 48

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 49

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 50

Bỉ ngạn yên hoa – CHƯƠNG 51