Bác sĩ YD (Đoản)

       
DAmaxxpXsAAx28_

Tác giả: Mặc Vũ Yên Dạ

Thể loại: Đoản văn, hiện đại, cường-cường, cao H.

Tình trạng: Hoàn

Edit: Liêm Hồ Đằng

 

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2: PHIÊN NGOẠI