Xa hoạ chi hậu

       
baf09d9d280e6f2e4977c005e6aaeced

– Xa hoạ chi hậu –

– Tác giả: Thanh Đại

– Editor: Thiên Di

– Thể loại: Hiện đại, nhất thụ nhất công, phúc hắc cường công, mập mạp thụ, hảo văn, hài văn, HE

 

Xa hoạ chi hậu – CHƯƠNG 1: SAU TAI NẠN GIAO THÔNG

Xa hoạ chi hậu – CHƯƠNG 2: HOÀI NIỆM TAY PHẢI

Xa hoạ chi hậu – CHƯƠNG 3: PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ

Xa hoạ chi hậu – CHƯƠNG 4: HỌA VÔ ĐƠN CHÍ

Xa hoạ chi hậu – CHƯƠNG 5: Ô LONG ĐẠI XAN

Xa hoạ chi hậu – CHƯƠNG 6: CÁI MÔNG QUAN TRỌNG NHẤT