Võng du chi gia hữu quai sủng

       
6b60267c44d09aaf8a5172140532499a

Tác giả: Nhu Thiên Vũ

Thể loại: Võng du, thần tiên ma quái, kỵ sĩ không gian ảo, bá đạo lạnh lùng công, thông minh đáng yêu sủng vật thụ, HE

Tình trạng : Hoàn-81 chương

Tình trạng edit: ta bò ta bò

Edit:Nấm &Vũ (1~20)

Beta:Nấm &Vũ

 Yu Ming edit và beta (từ chương 21 trở đi)

Văn án:

Tử La Lan là một trong những sáng lập giả của Dã Vọng Online, ở trò chơi đẩy dời đi tư liệu phiến lý tưởng đại lục về sau, tìm được một cái hệ thống BUG, do đó tiến vào trò chơi trở thành sủng vật của người nào đó , võng du khách được sinh ra  bắt đầu ~~

“Chờ một chút, có thể chọn hay không? Ta muốn chọn thiên sứ !”

“Ta không muốn làm con thỏ a! ! Chẳng những thoạt nhìn vô dụng, hơn nữa quả thật vô dụng…”

“Ta nói! Sủng vật cũng có nhân quyền  —— ngươi rốt cuộc có nghe hay không!”

Dã Vọng Online:trò chơi internet đứng đầu bản toàn thế giới ,  trình độ hấp dẫn đã vượt qua từ trước những trò chơi internet trước đó. Các loại chức nghiệp  thời Trung cổ , bản sao bản đồ phiền phức cùng với đủ loại hệ thống nhiệm vụ , làm cho rất nhiều ngoạn gia lưu luyến không đi. Phong cảnh xinh đẹp  thời Trung cổ  cùng hệ thống cường đại  PK lại hấp dẫn đa số người chơi

Nơi này có được cảm giác chân thật giết chóc , vô luận là giết người vẫn bị giết, cũng có thể ở trong này thể nghiệm cảm giác.

Hấp dẫn người ta nhất chính là, Thương Chi Lan môn còn hứa hẹn, chỉ cần một cái ngoạn gia thông quan toàn bộ trò chơi, tức giết chết cuối cùng BOSS, có thể hướng công ty đưa ra một cái yêu cầu.

Thương Chi Lan môn hiện tại là tập đoàn đứng đầu trên thế giới , cho dù sáng tạo một cái tiểu quốc gia cũng không phải việc khó. Chỉ cần không phạm pháp luật,không xâm phạm đến lợi ích người khác, Thương Chi Lan môn đáp ứng cuối cùng thông quan giả một yêu cầu.

Quảng cáo từ: tái hiện yêu cùng dũng khí, vinh dự cùng trung thành, ở thời Trung cổ  đại lục, ở Dã Vọng Online, tìm kiếm  số mệnh cuối cùng cùng mất mác khờ dại.

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 1

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 2:

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 3

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 4

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 5

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 6

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 7

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 8

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 9

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 10

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 11

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 12

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 13

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 14:

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 15

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 16:

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 17

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 18

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 19

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 20

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 21

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 22

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 23

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 24

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 25

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 26

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 27

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 28

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 29

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 30

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 31

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 32

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 33

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 34

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 35

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 36

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 37

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 38

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 39

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 40

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 41

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 42

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 43

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 44

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 45

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 46

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 48

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 49

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 50

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 51

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 52.

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 53.

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 54.

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 55.

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 56.

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 57.

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 58.

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 59.

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 60.

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 61.

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 62.

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 63.

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 64.

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 65.

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 66.

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 67.

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 68.

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 69.

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 70.

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 71.

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 72.

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 73.

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 74.

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 75.

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 76.

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 77.

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 78.

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 79.

Võng du chi gia hữu quai sủng – CHƯƠNG 80.