Bạn cùng phòng vô cùng phóng khoáng luôn thích về nhà ôm tôi khóc

       
f997a35ac89cc9b86f620f230f2e311a

Bạn cùng phòng vô cùng phóng khoáng luôn thích về nhà ôm tôi khóc

Tên gốc: Bạn cùng phòng phóng đãng không kiềm chế được về nhà ái ôm ta khóc

Tác giả: Tha Tại Thiêu

Edit: Vi

Nguồn raw: Tấn Giang

Số chương: 14 chương chính văn + 1 ngoại truyện

Giới thiệu:

Ngày 3/1/2017, weibo “Bắc Mỹ thổ tào quân”: Tôi là nam, bạn cùng phòng cũng là đàn em khóa dưới ở bên ngoài thì vô cùng phóng khoáng nhưng về nhà lại thích ôm tôi khóc”, tác giả lập tức bị manh khóc, vì vậy viết truyện này, mọi người đọc cho vui.

Bên ngoài cun ngầu, có tiền nhưng nội tâm thiếu nữ, mít ướt đàn em công và muộn tao, dịu dàng, thổ tào đàn anh thụ.

Chú ý: Đây là niên hạ công! Ngôi thứ nhất, chủ thụ!

Nội dung giống như câu weibo của Bắc Mỹ thổ tào quân. Nhân duyên gặp gỡ, ngọt ngào.

Nhân vật chính: La Hoàn Khởi, Cố Nhuận.

Bạn cùng phòng vô cùng phóng khoáng luôn thích về nhà ôm tôi khóc – CHƯƠNG 1

Bạn cùng phòng vô cùng phóng khoáng luôn thích về nhà ôm tôi khóc – CHƯƠNG 2

Bạn cùng phòng vô cùng phóng khoáng luôn thích về nhà ôm tôi khóc – CHƯƠNG 3

Bạn cùng phòng vô cùng phóng khoáng luôn thích về nhà ôm tôi khóc – CHƯƠNG 4

Bạn cùng phòng vô cùng phóng khoáng luôn thích về nhà ôm tôi khóc – CHƯƠNG 5

Bạn cùng phòng vô cùng phóng khoáng luôn thích về nhà ôm tôi khóc – CHƯƠNG 6

Bạn cùng phòng vô cùng phóng khoáng luôn thích về nhà ôm tôi khóc – CHƯƠNG 7

Bạn cùng phòng vô cùng phóng khoáng luôn thích về nhà ôm tôi khóc – CHƯƠNG 8

Bạn cùng phòng vô cùng phóng khoáng luôn thích về nhà ôm tôi khóc – CHƯƠNG 9

Bạn cùng phòng vô cùng phóng khoáng luôn thích về nhà ôm tôi khóc – CHƯƠNG 10

Bạn cùng phòng vô cùng phóng khoáng luôn thích về nhà ôm tôi khóc – CHƯƠNG 11

Bạn cùng phòng vô cùng phóng khoáng luôn thích về nhà ôm tôi khóc – CHƯƠNG 12

Bạn cùng phòng vô cùng phóng khoáng luôn thích về nhà ôm tôi khóc – CHƯƠNG 13

Bạn cùng phòng vô cùng phóng khoáng luôn thích về nhà ôm tôi khóc – CHƯƠNG 14

Bạn cùng phòng vô cùng phóng khoáng luôn thích về nhà ôm tôi khóc – CHƯƠNG 15: NGOẠI TRUYỆN