Võng du chi dâm đãng nhân sinh

       
70f525dbe6b2753a0d97a6cda8b8adc0

Tác giả: Tự Phong

Thể loại: hiện đại, võng du, tổng thụ, 3P, cao H, HE

Tình trạng: Hoàn [VIP]

Bản edit: Hoàn

Edit: 7days aka 7

…………………………………………

Một otaku cô đơn….

Em nó râm rê, biến thái…

Em nó muốn có bạn gái…

Một thế giới râm đãng được mở ra =))))))))

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 1: MỚI VÀO GIANG HỒ

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 2 XỬ NAM?

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 3: CAO THỦ XUẤT HIỆN

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 4: AI CŨNG SẼ CÓ LẦN ĐẦU TIÊN

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 5: PHÓ ĐẦU BẾP 

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 6: CÓ NGƯỜI GHEN TỊ

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 7: CÓ MỘT THÌ CÓ HAI

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 8: NHIỆM VỤ THƯỞNG CHO

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 9:  HỌC TRƯỞNG VÀ VƯƠNG NGỮ YÊN

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 10: HỌC TRƯỞNG, NGƯƠI MUỐN LIẾM CHỖ NÀO?

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 11: HỌC TRƯỞNG DẠY DỖ

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 12: THUỘC TÍNH DÂM ĐÃNG? ĐÓ LÀ CÁI GÌ!

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 13: HỌC TRƯỞNG, THỰC XIN LỖI

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 14 NHIỆM VỤ XUẤT SƯ

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 15: XÚC TUA!

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 16: MÊ DƯỢC, MỘNG NAM KHA

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 17: TRÌ ĐẾN CÁO BIỆT

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 18: NAM NHÂN KEO KIỆT

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 19:  HỌC TRƯỞNG PHÚC HẮC

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 20: BẮT CÓC?

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 21: ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 22: HAY LÀ MĨ CỨU ANH HÙNG?

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 23: CỨU TINH CHÂN CHÍNH GẶT HÁI

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 24: TÌNH ĐỊCH? HUYNH ĐỆ!

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 25: TÌNH ĐỊCH GẶP LẠI, ĐỎ MẮT HẾT SỨC

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 26: BẮT KẺ THÔNG DÂM TẠI GIƯỜNG

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 27: MÀN CHẤT VẤN CỦA HAI ANH EM

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 28: BIẾN MIÊU DƯỢC TỀ  (THUỐC BIẾN THÀNH MÈO)

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 29: MÈO CON MUỐN TÌM BẤT MÃN

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 30: SỰ TRỪNG PHẠT CỦA HỌC TRƯỞNG

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 31: CHẤT VẤN CỦA EM TRAI

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 32 DỤC HỎA GHEN TỊ

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 33: LẠI THƯỢNG ĐẠO CỤ?!

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 34: ỐC ĐẢO QUỶ DỊ

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 35: QUÁ LANG TÍNH

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 36: GHEN TUÔNG QUÁ

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 37: HAI TẦNG KHIÊU KHÍCH [ KÍCH H]

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 38: KHÔNG CHỌN THÌ 3P[ KÍCH H]

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 39: SONG LONG [3P KÍCH H]

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 40: BUỔI PHỎNG VẤN TỐI DÂM ĐÃNG

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 41: ĐỀ PHỎNG VẦN CỦA HỌC TRƯỞNG [ THÍ NGHIỆM H ]

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 42: CÁI GỌI LÀ KIỂM TRA THÂN THỂ [ KÍCH H]

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 43: NHÉT VÀO ĐI [ KÍCH H]

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 44:  BẠI HOẠI VÀO NHÀ?

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 45: TRANG PHỤC NỮ PHÓ

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 46: DẠY DỖ NỮ PHÓ [ THƯỢNG – TIỀN DIỄN X VUỐT VE ]

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 47: DẠY DỖ NỮ PHÓ [ TRUNG – CAO TRÀO X TIẾN LÊN ]

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 48: DẠY DỖ NỮ PHÓ [ HẠ – KÍCH TÌNH X XUYÊN QUA ]

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 49: NGƯƠI LÀ CỦA TA (H NGỌT NGÀO)

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 50: HUYNH ĐỆ TRANH PHONG

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 51: CẦN MỘT ĐÔI NHẪN 

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 52: PHÒNG TẮM (KHÚC H DẠO ĐẦU)

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 53: CHỦ ĐỘNG CÂU DẪN ( TAY )

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 54: SONG LONG? KHÓ NHẰN!

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 55: LẦN ĐẦU TIÊN H ( SIÊU KÍCH 3P) ĐỜI THẬT

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 56: BI KỊCH CUỘC SỐNG Ở CHUNG

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 57: TRỞ VỀ TRÒ CHƠI

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 58: MỘT NGƯỜI CON TRAI TUYỆT SẮC MĨ NỮ? !

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 59: NAM NHÂN KHẨU THỊ TÂM PHI

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 60: NỤ HÔN NGỌT NGÀO (H KHÚC NHẠC DẠO )

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 61: KỴ MÃ ( THƯỢNG ─ LẬP TỨC KÍCH H)

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 62: NGỰA CHẠY NHANH ( TRUNG ─ LẬP TỨC KÍCH H)

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 63: TĂNG TỐC ( HẠ ─ LẬP TỨC KÍCH H)

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 64: LẠI THÊM MỘT LẦN? MƠ ĐI!

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 65: KHÔNG ĂN GIẤM?

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 66: CÒ KÈ MẶC CẢ

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 67: TRINH TIẾT MANG? SẼ HỎNG MẤT ĐÓ!

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 68: KHÔNG CHO NGƯƠI THÍCH! (H NHẠC DẠO )

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 69: HUYNH ĐỆ ĐỒNG LÒNG (3P H TIỀN DIỄN )

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 70: TRỐN KHÔNG THOÁT LÒNG BÀN TAY NGƯƠI

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 71: TƯ THẾ NẰM NGHIÊNG – THƯỢNG (3P KÍCH H)

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 72: TƯ THẾ CHÍNH DIỆN-TRUNG (3P KÍCH H)

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 73: TƯ THẾ CHÍNH DIỆN – HẠ (3P KÍCH H)

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 74: TIỂU HUYỆT MUỐN NGHỈ

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 75: HỒNG HẠNH XUẤT TƯỜNG

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 76: TRẬN ĐẤU 7 VÀO 4  

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 77: THẮNG THUA TRONG KẼ HỞ.

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 78: TRẬN CHUNG KẾT.

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 79: PHẦN THƯỞNG HẠNG NHẤT.

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 80: NỮ VƯƠNG THỤ RA MẮT.

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 81: SINH TỬ LĂNG.

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 82: LĂNG MỘ QUỶ DỊ.

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 83: CƠ QUAN DÂM ĐÃNG

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 84: PHƯƠNG PHÁP PHÁ GIẢI (THỦ X)

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 85: BẮT GẶP GIAN TÌNH.

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 86:LÒNG ĐỐ KỊ CỦA ĐÀN ÔNG

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 87: SÚC RUỘT – THƯỢNG ( CAO H)

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 88:

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 89: THẠCH THÁP (HHH)

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 90: TẮM SẠCH SẼ CHƯA (HHH)

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 91: MỜI GỌI DÂM ĐÃNG (SONG LONG TỰ)

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 92: SONG LONG NHẬP ĐỘNG – THƯỢNG (3P)

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 93: SONG LONG NHẬP ĐỘNG – TRUNG (3P)

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 94: SONG LONG NHẬP ĐỘNG – HẠ (3P)

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 95: QUỶ SÚC CÔNG X NỮ VƯƠNG THỤ

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 96: AI CƯỠNG HÔN AI?!

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 97: LÀM HAY KHÔNG LÀM?

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 98: KĨ NĂNG DÂM ĐÃNG.

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 99: CUỘC CHIẾN CUỐI CÙNG VỚI BOSS

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 100: SƯ ĐỆ CẦU CỨU.

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 101: NGỌC THẾ.

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 102: THỤ THỤ TƯƠNG THÂN – THƯỢNG (ĐẠO CỤ KÍCH H)

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 103: THỤ THỤ TƯƠNG THÂN – HẠ (ĐẠO CỤ KÍCH H)

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 104: ĐỒNG BỆNH TƯƠNG LIÊN

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 105: TÔ MẠC GIÀ.

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 106: SÁT THỦ GIẤU MẶT

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 107: NGUY CƠ

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 108: BÓNG ĐÈN.

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 109: GÂY RỐI TỬU LÂU

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 110: TÙY LÃO BẢN

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 111: MỘT NGÀY DẠO CHƠI HOÀNG CUNG.

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 112: NHIỆM VỤ ẨN TÀNG, HOÀN THÀNH!

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 113: CHÂN TƯỚNG RÕ RÀNG.

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 114: TƯỞNG NIỆM (TIỀN DIỄN TỰ X)

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 115: ẢO TƯỞNG (TỰ X)

Võng du chi *** đãng nhân sinh – CHƯƠNG 116: ĐẠI KẾT CỤC (HE)