Võng phối chi Lừa gạt đại thần đem về nhà

       
ae7b887bc6f969fe997e29dace1c821a

[Hoàn] Võng phối chi Lừa gạt đại thần đem về nhà

Tên gốc:  Võng phối chi bả đại thần quải hồi gia

Tác giả: Thập Tam Dạ Lương

Nguồn raw: Hugioi

Editor: Dú

Beta: Bon

Với sự giúp đỡ cực kì to lớn từ: ss Đông Phong Thiên và ss Tịch

Thể loại: Hiện đại, võng phối, vườn trường, thầm mến cả hai phía, ôn nhu công x nội liễm thụ, đoản văn

Độ dài: 14 chương + 4 phiên ngoại

Văn án:

Ngứa tay không nhịn được lại đào một hố mới, còn cái hố kia Thập Tam xin cam đoan sẽ không bỏ đâu.

Một câu giới thiệu vắn tắt: Câu chuyện về một cậu chàng phiên xướng ngốc manh quyến rũ vị đại thần CV nào đó, muốn gạt người ta về nhà làm vợ.

(Đoản, ấm áp văn, HE, chủ thụ, hành văn tệ)

Diễn viên: Cố Từ x Tần Nhiên

 

Võng phối chi Lừa gạt đại thần đem về nhà – [VPCLGĐTĐVN] CHƯƠNG 1 – ĐẠI THẦN

Võng phối chi Lừa gạt đại thần đem về nhà – [VPCLGĐTĐVN] CHƯƠNG 2 – THÍCH

Võng phối chi Lừa gạt đại thần đem về nhà – [VPCLGĐTĐVN] CHƯƠNG 3 – CHUYỆN XẤU

Võng phối chi Lừa gạt đại thần đem về nhà – [VPCLGĐTĐVN] CHƯƠNG 4 – HỌC TRƯỞNG

Võng phối chi Lừa gạt đại thần đem về nhà – [VPCLGĐTĐVN] CHƯƠNG 5 – HIỆN TRƯỜNG (1)

Võng phối chi Lừa gạt đại thần đem về nhà – [VPCLGĐTĐVN] CHƯƠNG 6 – HIỆN TRƯỜNG (2)

Võng phối chi Lừa gạt đại thần đem về nhà – [VPCLGĐTĐVN] CHƯƠNG 7 – HIỆN TRƯỜNG (3)

Võng phối chi Lừa gạt đại thần đem về nhà – [VPCLGĐTĐVN] CHƯƠNG 8 – DỤ DỖ

Võng phối chi Lừa gạt đại thần đem về nhà – [VPCLGĐTĐVN] CHƯƠNG 9 – DỤ DỖ (2)

Võng phối chi Lừa gạt đại thần đem về nhà – [VPCLGĐTĐVN] CHƯƠNG 10 – DỤ DỖ (3)

Võng phối chi Lừa gạt đại thần đem về nhà – [VPCLGĐTĐVN] CHƯƠNG 11 – DỤ DỖ (4)

Võng phối chi Lừa gạt đại thần đem về nhà – [VPCLGĐTĐVN] CHƯƠNG 12 – CA HỘI (1)

Võng phối chi Lừa gạt đại thần đem về nhà – [VPCLGĐTĐVN] CHƯƠNG 13 – CA HỘI (2)

Võng phối chi Lừa gạt đại thần đem về nhà – [VPCLGĐTĐVN] CHƯƠNG 14 – CA HỘI (3)

Võng phối chi Lừa gạt đại thần đem về nhà – [VPCLGĐTĐVN] PHIÊN NGOẠI 1 – TRỮ DỒN

Võng phối chi Lừa gạt đại thần đem về nhà – [VPCLGĐTĐVN] PHIÊN NGOẠI 2 – VÔ DANH

Võng phối chi Lừa gạt đại thần đem về nhà – PROTECTED: [VPCLGĐTĐVN] PHIÊN NGOẠI 3 – BỊ ĂN SẠCH SẼ

Võng phối chi Lừa gạt đại thần đem về nhà – [VPCLGĐTĐVN] PHIÊN NGOẠI 4 – NGÀY GẶP MẶT (END)