Nhất dạ tình hậu | Sau một đêm tình

       
03bb9222338812ba45ed4bd03c01f1ce

Nhất dạ tình hậu

( Sau tình một đêm)

Tác giả: Họa Trần Ai

Thể loại: Hiện đại, Cao H, song tính, sinh tử

Tình trạng bản gốc: Hoàn (47c không có phiên ngoại)

Editor: chương 1-4 Ling Ling, từ chương 5 trở đi Tĩnh Hoàng Tuyền

Giới thiệu:

Tiết Hoàn tỉnh lại, nhìn chằm chằm gương mặt ngủ say của người bên gối một lúc lâu

Đây quả là một nam nhân tương đối dễ nhìn, đường nét rõ ràng, đôi môi gợi cẳm, mi dài mắt phượng, dưới mắt trái còn có một nốt rồi son nho nhỏ, điểm lên làn da trắng như men sứ thực thiêu mắt người nhìn.

Nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ. Tiết Hoàn yên lặng suy nghĩ, nam nhân dễ nhìn như vậy lẽ nào cùng bí mật thân thể của hắn có liên quan?

Nhất dạ tình hậu – NDTH CHƯƠNG 1- THỂ DỤC BUỔI SÁNG

Nhất dạ tình hậu – NDTH CHƯƠNG 2 – MÀNG TRINH

Nhất dạ tình hậu – NDTH CHƯƠNG 3 – CHỊU TRÁCH NHIỆM

Nhất dạ tình hậu – NDTH CHƯƠNG 4 – BIỂN DỤC VỌNG

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 5

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 6

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 7

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 8

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 9

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 10

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 11

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 12

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 13

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 14

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 15

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 16

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 17

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 18

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 19

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 20

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 21

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 22.1

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 22.2

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 23

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 24

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 25

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 26

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 27

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 28

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 29

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 30

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 31

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 32

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 33

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 34

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 35

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 36

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 37

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 38

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 39

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 40

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 41

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 42

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 43

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 44

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 45

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 46

Nhất dạ tình hậu – NHẤT DẠ TÌNH HẬU – CHƯƠNG 47