Nhất dạ năng hữu đa thiểu tình | Một đêm có thể có bao nhiêu tình

       
2bf1337dfe2744c037767ac26490de58

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình | Hoàn

Tác giả : Phạm Phỉ

Editor: Fujoshii

Tạm dịch : Một đêm có thể có bao nhiêu tình.

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại,  kinh điển huynh đệ, ngược tâm, âm mưu tính kế, siêu cảm động, HE.

Couple: Lỗ Nhã Hạo ,  Lỗ Chi Tín

Phối hợp diễn: Lỗ Chi Nhạc, Phương Tuyển Quang

Số chương: 36c + PN.

Tình trạng edit: Hoàn~~

Hố sâu khó lấp, thỉnh chư vi hãy đợi gãy cổ  ~(*+﹏+*)~ hắc hắc ta đã mần xong~

Bản tóm tắt của editor!

Lỗ Chi Tín theo mẹ và em trai Lỗ Chi Nhạc bỏ nhà ra đi!!! ( xích mích vợ chồng!!!)

Lỗ Chi Tín yêu đơn phương bằng hữu Phương Tuyển Quang 10 năm. Bị y đá cho một vố thành ra thất nghiệp. Đi làm ở quán bar gặp phải Lỗ Nhã Hạo ( em trai cùng cha khác mẹ, nhưng sau này lộ chân tướng Nhã Hạo không phải con ruột cha hắn). Dây dưa một hồi thành kẻ thù không đội trời chung ~~~

Sau này Lỗ Chi Tín về nhà cha mình. Hắn đưỡn thừa hưởng di chúc 98%?! từ người cha đã mất.  Bắt đầu cuộc sống có Lỗ Nhã Hạo. Lại dây một hồi thành người yêu. Vì một đoạn ghi âm hai người chia tay…Vật nhau một hồi thì Lỗ Nhã Hạo bỏ đi bốn năm. Lỗ Chi Tín tìm mỏi mắt mà không ra!

Bốn năm sau Nhã Hạo quay về nhà, gương vỡ lại lành!

—+++++—-

Tất cả tình tiết có sự góp mặt không hề nhẹ của Lỗ Chi Nhạc! Lỗ Chi Nhạc yêu Lỗ Chi Tín!!! Haha, chính y cũng gián tiếp khiến hai người kia chia tay. Sau này vì không níu được Lỗ Chi Tín nên thả tay! Vậy nên tác giả mới gắn mác huynh đệ tính kế, siêu cảm động !

QAQ ~~~ Ta cũng thấy cảm động bình thường à, mà ngược cũng không ra cám ra bã gì nha. Huhu, kiếm mãi edit mãi mà cũng không ngược lắm *gặm khăn*

Chúc m.n đọc truyện vui vẻ @_@

 

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH – VĂN ÁN

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH – CHƯƠNG 1

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH – CHƯƠNG 2

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH – CHƯƠNG 3

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH – CHƯƠNG 4

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH – CHƯƠNG 5

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH C6

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH – CHƯƠNG 7

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH – CHƯƠNG 8

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH – CHƯƠNG 9

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH-CHƯƠNG 10

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH-CHƯƠNG 11

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH – CHƯƠNG 12

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH -CHƯƠNG 13

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH – CHƯƠNG 14

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH – CHƯƠNG 15

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH – CHƯƠNG 16

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH -CHƯƠNG 17

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH – CHƯƠNG 18

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH – CHƯƠNG 19

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH – CHƯƠNG 20

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH – CHƯƠNG 21

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH – CHƯƠNG 22

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH – CHƯƠNG 23

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH – CHƯƠNG 24 THƯỢNG

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH – CHƯƠNG 24 HẠ

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH – CHƯƠNG 25

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH – CHƯƠNG 26

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH – CHƯƠNG 27

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH – CHƯƠNG 28

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH – CHƯƠNG 29 THƯỢNG

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH – CHƯƠNG 29 HẠ

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH – CHƯƠNG 30 THƯỢNG

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH – CHƯƠNG 30 HẠ

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH – CHƯƠNG 31

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH – CHƯƠNG 32 THƯỢNG

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH – CHƯƠNG 32 TRUNG

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH – CHƯƠNG 32 HẠ

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH – CHƯƠNG 33 THƯỢNG

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH – CHƯƠNG 33 HẠ

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH – CHƯƠNG 34 THƯỢNG

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH – CHƯƠNG 34 HẠ

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH – CHƯƠNG 35

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH – CHƯƠNG 36

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình – NHẤT DẠ TÌNH – VĨ THANH