Minh Kính đài

       
adee4ec2980e38d36ab95287977ce04b

Minh Kính Đài

Tác giả: Neleta

Thể loại: cổ đại, nhất thụ nhất công, vương gia công (sau là hoàng thượng) vs thái giám thụ, cường công cường thụ, HE

Tình trạng: Hoàn

Edit:  Nấm đại nhơn

Quyển thượng

Văn án :

Y Trọng Nhân thủ đoạn lãnh khốc, là hoạn quan nhận hết danh xấu trong thiên hạ .

Hoắc Phong chấp chưởng trọng binh, tấn phong Vương gia.

Một đạo thánh chỉ mưu nghịch tác loạn, làm cho Vương Phủ đổi thay đến nghiêng trời lệch đất trong một đêm

Hoắc Phong bị nhốt vào ngục chịu đủ tra khảo, cùng Y Trọng Nhân kết huyết hải thâm cừu!

Nhưng mà hết thảy điều này,

Hoá ra là Y Trọng Nhân tru diệt gian thần, vạch kế hoạch bồi dưỡng Hoắc Phong đăng cơ ! ?

Hoắc Phong khó nén rung động mê hoặc, khi mọi chuyện thành công Y Trọng Nhân lại thoát ly kinh thành, lẩn tránh khỏi tầm mắt của hắn …

Sau lớp dịch dung yêu dị lãnh diễm kia ,đến tột cùng là đang che dấu thứ chân tâm gì?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giới thiệu nhân vật :

Hoắc Phong: đệ đệ đương kim hoàng thượng, được phong làm Việt Vương. Hình thể cao to, bộ dáng anh tuấn, cá tính ngay thẳng. Hắn nắm trọng binh trong tay, chiến công rực rỡ, bởi vì quyền thế ngập trời khiến thái giám Trương Trung kiêng kị.

Y Trọng Nhân: là thủ hạ của gian thần Trương Trung, thủ đoạn ngoan độc. Diện mạo tuấn mỹ, nhưng bình thường lại hé ra dung mạo  lãnh khốc quỷ mị. Y lãnh binh tróc nã Hoắc Phong, rồi lại ngầm trợ giúp đối phương, luôn lấy giọng điệu mỉa mai lạnh như băng châm biếm Hoắc Phong.

Quyển hạ

Văn Án

Bởi vì thiên hạ chưa định

Hoắc Phong mới vừa đăng cơ đã vội tìm đến Y Trọng Nhân, mạnh mẽ dẫn y hồi kinh, cho y quyền thế tối cao cùng tuyệt đối tin cậy.

Hết thảy những chuyện này, không phải chỉ vì báo ân mà còn vì hắn đã yêu Y Trọng Nhân sâu đậm.

Dỡ xuống trang dung quỷ diễm, rút đi ngụy trang lãnh khốc.

Đại cừu đã báo, Y Trọng Nhân đối quyền thế triều đình  không còn quyến luyến.

Nhưng tình cảm cùng ánh mắt nồng nhiệt của Hoắc Phong, lại làm cho y sinh ra sợ hãi…

Y đã trải qua rất nhiều khổ cực.

Người nam nhân này liệu có thể khiến y buông xuôi tất cả, thống khoái thừa nhận một lần không?

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – TIẾT TỬ

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 1

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 2

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 3

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 4

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 5

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 6

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 7

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 8

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 9

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 10

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 11

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 12

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 13

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 14

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 15

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 16

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 17

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 18

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 19

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 20

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 21

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 22

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 23

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 24

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 25

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 26

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 27

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 28

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 29

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 30

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 31

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 32

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 33

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 34

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 35

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 36

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 37

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 38

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 39

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 40

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 41

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 42

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 43

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 44

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 45

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 46

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 47

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 48

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 49

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 50

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 51

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 52

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – PHIÊN NGOẠI 1

Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – PHIÊN NGOẠI 2