Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2

       
ecfd4737660b8b370812a9efe9c9ecda

Đại thúc thượng ngộ lang – Mặc Kỳ Lân

(*) Quà sinh nhật cho Nidokido 😡

Tên : Đại thúc thượng ngộ lang

Tác giả : Mặc Kỳ Lân

Thể loại : mature, nhất thụ đa công, hard

Độ dài : 318 chương + 3 phiên ngoại

Nội dung : Lâm Mộ Thiên, một ngôi sao điện ảnh, có cô vợ là Tâm Nghi.

Cha mình lại thiếu nợ Vĩnh Trình, một kẻ thù của gia đình nên phải đi đóng phim để trả nợ. Không ngờ sự nghiệp sa sút, cuối cùng phải bước thân vào chốn công trường để làm việc trả nợ. Trong quá trình đó, gặp phải những kẻ coi thường mình

Nhân vật :

Lâm Mộ Thiên : vốn là một ngôi sao điện ảnh… thất nghiệp, tính tình yếu đuối, lại nhát gan, cơ thể cũng yếu nốt, nhưng vào những lúc 3x thì rất dẻo dai XD

Nhiên Nghị : một chính trị gia thủ đoạn, còn tàn độc, là bạn thân của Thư Diệu và Lâm Càng. Rất ghét Mộ Thiên vì nghĩ bác đã câu dẫn và chia rẽ 2 người bạn của mình.

Thư Diệu : chủ một công ty xây dựng, rất ôn nhu

Lâm Càng : em trai của Mộ Thiên, rất ghét anh mình và hận cha.

Vĩnh Trình : thiên hạ đệ nhất bỉ ổi, có thù với Lâm Gia nên luôn tìm cách hãm hại người của Lâm Gia, để trả thù Mộ Thiên đã ngủ với cô vợ của hắn và có con, cơ mà trong quá trình câu dẫn vợ của hắn, tiện tay câu dẫn luôn hắn rồi cuối cùng chính bản thân bị câu dẫn ngược lại, không những vậy còn phải chia sẻ với 4 tên khác =))

Thanh Dương : đại lão đầu của một băng nhóm xã hội đen và cũng là bạn học của Mộ Thiên.

Lưu ý : Đây là truyện có nội dung adult, cảnh Hardcore không ít, và rất dài dòng văn tự, nhưng nếu thực sự đọc toàn truyện thì sẽ cảm thấy được cái hay của truyện ^^

ADMIN NOTE: Bộ này con sói đăng thành 2 phần. Đọc chương 1 – 124 ở đây  nhé:

http://tonghopdammy.com/2016/12/dai-thuc-thuong-ngo-lang-phan-1.html

Hoàn rồi đó, full đó, không thiếu đâu ‘__’

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 125~130

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTN – CHƯƠNG 131~135

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 136~140

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 141~145

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 146~150

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 151~155

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 156~160

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 161~165

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 166~170

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 171~175

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 176~180

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 181~185

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 186~190

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 191~195

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 196~200

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 201~202

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 203~204

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 205~206

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 207~208

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 209~210

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 211~212

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 213~214

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 215~216

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 217~218

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 219~220

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 221~222

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 223~224

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 225~226

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 227~228

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 229~230

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 231~232

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 233~234

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 235~236

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 237~238

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 239~240

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 241~242

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 243~244

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 245~246

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 247~248

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 249~250

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 251~252

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 253~254

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 255~256

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 257~258

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 259~260

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 261~262

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 263~264

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 265~266

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 267~268

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 269~270

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 271~272

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 273~274

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 275~276

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 277~278

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 279~280

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 281~282

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 283~284

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 285~286

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 287~288

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 289~290

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 291~292

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 293~294

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 295~296

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 297~298

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 299~300

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 301~302

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 303~304

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 305~306

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 307~308

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 309~310

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 311~312

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 313~314

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – ĐTNTL – CHƯƠNG 315~316 END

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – [ĐTNTLPN]ĐÊM TÂN HÔN [THƯỢNG]

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – [ĐTNTLPN]ĐÊM TÂN HÔN [TRUNG]

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 2 – [ĐTNTLPN] ĐÊM TÂN HÔN [HẠ]