Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1

       
ecfd4737660b8b370812a9efe9c9ecda

Đại thúc thượng ngộ lang – Mặc Kỳ Lân

(*) Quà sinh nhật cho Nidokido 😡

Tên : Đại thúc thượng ngộ lang

Tác giả : Mặc Kỳ Lân

Thể loại : mature, nhất thụ đa công, hard

Độ dài : 318 chương + 3 phiên ngoại

Nội dung : Lâm Mộ Thiên, một ngôi sao điện ảnh, có cô vợ là Tâm Nghi.

Cha mình lại thiếu nợ Vĩnh Trình, một kẻ thù của gia đình nên phải đi đóng phim để trả nợ. Không ngờ sự nghiệp sa sút, cuối cùng phải bước thân vào chốn công trường để làm việc trả nợ. Trong quá trình đó, gặp phải những kẻ coi thường mình

Nhân vật :

Lâm Mộ Thiên : vốn là một ngôi sao điện ảnh… thất nghiệp, tính tình yếu đuối, lại nhát gan, cơ thể cũng yếu nốt, nhưng vào những lúc 3x thì rất dẻo dai XD

Nhiên Nghị : một chính trị gia thủ đoạn, còn tàn độc, là bạn thân của Thư Diệu và Lâm Càng. Rất ghét Mộ Thiên vì nghĩ bác đã câu dẫn và chia rẽ 2 người bạn của mình.

Thư Diệu : chủ một công ty xây dựng, rất ôn nhu

Lâm Càng : em trai của Mộ Thiên, rất ghét anh mình và hận cha.

Vĩnh Trình : thiên hạ đệ nhất bỉ ổi, có thù với Lâm Gia nên luôn tìm cách hãm hại người của Lâm Gia, để trả thù Mộ Thiên đã ngủ với cô vợ của hắn và có con, cơ mà trong quá trình câu dẫn vợ của hắn, tiện tay câu dẫn luôn hắn rồi cuối cùng chính bản thân bị câu dẫn ngược lại, không những vậy còn phải chia sẻ với 4 tên khác =))

Thanh Dương : đại lão đầu của một băng nhóm xã hội đen và cũng là bạn học của Mộ Thiên.

Lưu ý : Đây là truyện có nội dung adult, cảnh Hardcore không ít, và rất dài dòng văn tự, nhưng nếu thực sự đọc toàn truyện thì sẽ cảm thấy được cái hay của truyện ^^

ADMIN NOTE: Bộ này con sói đăng thành 2 phần. cứ đọc hết phần 1 sẽ thấy xuất hiện phần 2 nhé. Hắn đăng 2 mục lục sát nhau mà ‘__’ . Hoàn rồi đó, full đó, không thiếu đâu ‘__’

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG – CHƯƠNG 1

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG – CHƯƠNG 2

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG – CHƯƠNG 3

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG – CHƯƠNG 4

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG – CHƯƠNG 5

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG – CHƯƠNG 6

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG – CHƯƠNG 7

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG – CHƯƠNG 8

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG – CHƯƠNG 9

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯƠNG NGỘ LANG – CHƯƠNG 10

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯƠNG NGỘ LANG – CHƯƠNG 11

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG – CHƯƠNG 12

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG – CHƯƠNG 13

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 14

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 15 – 16

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 17

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 18

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 19

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 20

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 21

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 22 – 24

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 25

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 26 – 27

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 28 – 29

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 30 + 31

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 32 – 34

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 35 – 37

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 38-41

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 42 – 45

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 46-49

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 50 – 53

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 54 – 57

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 58-59

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 60 – 61

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 62-63

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 64 – 65

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 66 – 67

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 68 – 69

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 70 – 71

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 72 – 73

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 74 – 75

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 76 – 77

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 78 – 79

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 80 – 81

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 82 – 83

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 84 – 85

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 86 – 87

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 88 – 89

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 90 – 91

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 92 -93

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 94 -95

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 96

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 97 -98

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 99 – 100

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 101 – 102

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 103

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 104

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 105

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 106 – 107

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 108 -109

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 110 -111

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 112-113

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 114 – 116

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 117 – 119

Đại thúc thượng ngộ lang Phần 1 – ĐẠI THÚC THƯỢNG NGỘ LANG CHƯƠNG 120 – 124