Quỷ hoan quỷ ái

       
e23efa299577ff9d9ec6079ec2ba215e

– Quỷ hoan Quỷ ái –

Tác giả: Mộng Khê Tiểu Phi

Editor: Bánh Ú

Văn án:

Ôn nhu sủng nịnh công x đáng yêu xấu bụng thụ

Thể loại: tiểu thuyết đam mỹ, hồi hộp, thần bí, hiện đại.

Năm vụ án kiện gần như kinh thiên động địa, một cuộc âm mưu to lớn ít ai biết được.

Một đoạn ái tình ấm áp, ngọt ngào, sủng nịnh, một đôi tình nhân hiểu nhau, vĩnh viễn bảo hộ lẫn nhau.

Nội dung nhãn mác: kinh sợ hồi hộp, thần bí, kì quái, tương ái tương sát, tình cảm đô thị.

Nhân vật chính: Tống Đạm Bạc x Hà Du Nhiên

Cái khác: hồi hộp, thần quái, đam mỹ

Quỷ hoan Quỷ ái – CHƯƠNG 1.1

Quỷ hoan Quỷ ái – CHƯƠNG 1.2

Quỷ hoan Quỷ ái – CHƯƠNG 2.1

Quỷ hoan Quỷ ái – CHƯƠNG 2.2

Quỷ hoan Quỷ ái – CHƯƠNG 3.1

Quỷ hoan Quỷ ái – CHƯƠNG 3.2

Quỷ hoan Quỷ ái – CHƯƠNG 4.1

Quỷ hoan Quỷ ái – CHƯƠNG 4.2

Quỷ hoan Quỷ ái – CHƯƠNG 5.1

Quỷ hoan Quỷ ái – CHƯƠNG 5.2

Quỷ hoan Quỷ ái – CHƯƠNG 6.1

Quỷ hoan Quỷ ái – CHƯƠNG 6.2

Quỷ hoan Quỷ ái – CHƯƠNG 7.1

Quỷ hoan Quỷ ái – CHƯƠNG 7.2

Quỷ hoan Quỷ ái – CHƯƠNG 8.1

Quỷ hoan Quỷ ái – CHƯƠNG 8.2

Quỷ hoan Quỷ ái – CHƯƠNG 8.2

Quỷ hoan Quỷ ái – CHƯƠNG 9.1

Quỷ hoan Quỷ ái – CHƯƠNG 9.2

Quỷ hoan Quỷ ái – CHƯƠNG 10.1 – ღ BIỆT ĐỘI SIÊU ĐỒ ĂN ღ

Quỷ hoan Quỷ ái – CHƯƠNG 1

Quỷ hoan Quỷ ái – CHƯƠNG 2

Quỷ hoan Quỷ ái – CHƯƠNG 10.1

Quỷ hoan Quỷ ái – CHƯƠNG 10.2

Quỷ hoan Quỷ ái – CHƯƠNG 7

Quỷ hoan Quỷ ái – CHƯƠNG 29

Quỷ hoan Quỷ ái – CHƯƠNG 28

Quỷ hoan Quỷ ái – CHƯƠNG 27

Quỷ hoan Quỷ ái – CHƯƠNG 10.2

Quỷ hoan Quỷ ái – CHƯƠNG 11.1

Quỷ hoan Quỷ ái – CHƯƠNG 11.2

Quỷ hoan Quỷ ái – CHƯƠNG 12

Quỷ hoan Quỷ ái – CHƯƠNG 13

Quỷ hoan Quỷ ái – CHƯƠNG 14.1

Quỷ hoan Quỷ ái – CHƯƠNG 14.2

Quỷ hoan Quỷ ái – CHƯƠNG 15.1

Quỷ hoan Quỷ ái – CHƯƠNG 15.2

Quỷ hoan Quỷ ái – CHƯƠNG 16.1

Quỷ hoan Quỷ ái – CHƯƠNG 16.2

Quỷ hoan Quỷ ái – CHƯƠNG 17

Quỷ hoan Quỷ ái – CHƯƠNG 18

Quỷ hoan Quỷ ái – CHƯƠNG 19 (HOÀN)