Mỗi ngày đều thấy họa sĩ vẽ đông cung đồ

       
184c4d4b4410285603f1c334684a8b32

Mỗi ngày đều nhìn thấy hoạ sĩ vẽ đông cung đồ

Mỗi thiên đô khán đáo họa sư tại họa xuân cung đồ sách

Tác giả: Hạ Thị Cẩm Niên

Thể loại: Cung đình hầu tước, điềm văn, cung đấu trạch đấu, trung khuyển phúc hắc Vương gia công X nhìn như nhuyễn manh kì thực phúc hắc ngạo kiều họa sĩ thụ

Số chương: 15 chương

Nguồn: Khotangdammy

Edit: Tiểu Lâm

 

๖ۣۜNhử mồi

Hoạ sĩ hoàng gia của Vương phủ Lâm Tu Ngọc có một bí mật nhỏ không muốn cho ai biết: y lén lút vẽ không ít đông cung đồ. Trong đó, một nhân vật chính chính là Thịnh vương Tiêu Thừa Diệp nổi tiếng hiện nay, vai chính còn lại đương nhiên là y.

Thịnh vương điện hạ cũng có cái bí mật nhỏ không muốn ai biết: tự tay hắn bày ra thiên la địa võng, giờ chỉ chờ tên hoạ sĩ nhỏ mơ ước sắc đẹp của hắn rơi vào là xong…

 

Mỗi ngày đều thấy họa sĩ vẽ đông cung đồ – CHƯƠNG 1

Mỗi ngày đều thấy họa sĩ vẽ đông cung đồ – CHƯƠNG 2

Mỗi ngày đều thấy họa sĩ vẽ đông cung đồ – CHƯƠNG 3

Mỗi ngày đều thấy họa sĩ vẽ đông cung đồ – CHƯƠNG 4

Mỗi ngày đều thấy họa sĩ vẽ đông cung đồ – CHƯƠNG 5

Mỗi ngày đều thấy họa sĩ vẽ đông cung đồ – CHƯƠNG 6

Mỗi ngày đều thấy họa sĩ vẽ đông cung đồ – CHƯƠNG 7

Mỗi ngày đều thấy họa sĩ vẽ đông cung đồ – CHƯƠNG 8

Mỗi ngày đều thấy họa sĩ vẽ đông cung đồ – CHƯƠNG 9

Mỗi ngày đều thấy họa sĩ vẽ đông cung đồ – CHƯƠNG 10

Mỗi ngày đều thấy họa sĩ vẽ đông cung đồ – CHƯƠNG 11

Mỗi ngày đều thấy họa sĩ vẽ đông cung đồ – CHƯƠNG 12

Mỗi ngày đều thấy họa sĩ vẽ đông cung đồ – CHƯƠNG 13

Mỗi ngày đều thấy họa sĩ vẽ đông cung đồ – CHƯƠNG 14

Mỗi ngày đều thấy họa sĩ vẽ đông cung đồ – CHƯƠNG 15 (HOÀN)