Học viện quỷ dị

       
2e099ae4181f35b6d1d9cd9fa01b8353

Học viện quỷ dị

Tác giả: Mộc Li

Thể loại: Hiện đại, kinh dị, đen sẫm, bất luân chi luyến

Tình trạng: Hoàn

Edit: Mèo

Beta: Nhã

Tìm tòi mấu chốt tự: diễn viên: Lý Tại Chân; Kim Cơ Phạm ┃ phối hợp diễn: Lý Tại Tĩnh; Hoàng Tích Tiệp; Lý Phỉ Vân; Kim Ngôn Sơ; Xuân Vũ

Nguồn: Định Tình Cung

Văn án

Sau một loạt chuyện kỳ lạ xảy ra

Tớ vẫn nhớ về cậu

Học viện quỷ dị – CHƯƠNG 1: NGƯỜI CHẾT ĐI SỐNG LẠI.

Học viện quỷ dị – CHƯƠNG 2

Học viện quỷ dị – CHƯƠNG 3: TIẾNG TIM ĐẬP TRONG PHÒNG BỆNH.

Học viện quỷ dị – CHƯƠNG 4

Học viện quỷ dị – CHƯƠNG 5: ÁP LỰC TRẮNG ĐEN*

Học viện quỷ dị – CHƯƠNG 6: BI THƯƠNG ĐÈ NÉN

Học viện quỷ dị – CHƯƠNG 7: RƠI VÀO TIẾNG LÒNG.

Học viện quỷ dị – CHƯƠNG 8: CHIẾC CHÌA KHÓA HOEN RỈ.

Học viện quỷ dị – CHƯƠNG 9: THẬP TỰ GIÁ TRÊN TẦNG THƯỢNG.

Học viện quỷ dị – CHƯƠNG 10: MANG TÌNH YÊU ĐI CHẾT.