Học viện ác mộng

       
c0285232883e506d338182bac9382c3e

Học viện ác mộng

Tác giả : Tử Vân

Editor : Là ta Lan Cassier

Thể loại: Đam mỹ hiện đại, nhất công nhất thụ, trường học, niên hạ công, bá đạo (đôi lúc hơi trẻ con) công x ôn nhu thụ, HE.

Giản giới :

Mang theo nỗi bất an không yên đi đến trước hành lang thuộc lớp G, Lâm Dật phát ra một trận ác hàn.

Nơi này mặc dù vô cùng hoa lệ, sạch sẽ như trước ── bởi vì mỗi ngày đều có người chuyên trách đến quét dọn──

Nhưng lại có thể được xưng là địa phương hoang vu nhất trường, cũng hết cách, ngay cả đến giáo viên cũng không dám đến gần.

Nhưng Lâm Dật vẫn cứng rắn da đầu tiến vào.

Lúc mở cửa, hắn rõ ràng có chút lưỡng lự lui bước.

Chính vì vậy, mới may mắn không bị thùng nước bẩn từ trên trời giáng xuống giội trúng.

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 1

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 2

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 3

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 4

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 5

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 6-7

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 8

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 9-10

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 11

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 12-13

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 14

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 15

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 16

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 17-18

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 19

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 20

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 21

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 22

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 23

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 24

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 25

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 26

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 27

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 28

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 29

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 30

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 31

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 32

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 33

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 34

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 35

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 36

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 37

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 38

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 39

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 40

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 41

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 42

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 43

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 44

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 45

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 46

Học viện ác mộng – CHƯƠNG 47