Hệ thống nữ thần của trai thẳng

       
c6f859d7e4c014892f8f2f03d1e3e05b

Hệ thống nữ thần của trai thẳng

Tác giả: Long Thất

Thể loại: Xuyên thư, tương ái tương sát, hệ thống, tiên hiệp, tu chân, 1×1, HE.

Nhân vật chính: Hà Duy, Lăng Vân Dực…

Edi: Bi

Văn án:

Ngày thường, Hà Duy là đệ tử ký danh trong Thanh Huyền Môn, làm nhiều ăn ít, đã chẳng được ai đếm xỉa còn không biết cách tu luyện, hoàn toàn là một tiểu trong suốt.Nhưng thời khắc nội dung kịch bản khởi động, cậu liền lắc mình biến hóa, hóa thân thành nữ thần đại nhân tiên y phấp phới, da trắng xinh đẹp, hào quang muôn trượng.

Mà sứ mệnh của nữ thần là, cứu vớt nhân vật phản diện số một cuồng ngạo bất kham, duy ngã độc tôn; nhân vật phản diện số hai tay đẫm máu tươi, khát máu cuồng sát; nhân vật phản diện số ba trước mặt người khác là mặt người dạ thú, sau lưng đích thị cầm thú; cuối cùng là nam chính bị nhóm phản diện ngược tới mức triệt để hóa đen, lòng tràn ngập ý nghĩ báo thù xã hội…

Hà Duy cứ ngỡ thế đã đủ đòi mạng rồi, nhưng dè đâu bọn họ thực chất là một người.Từ đầu tới đuôi, hóa ra cậu chỉ đối mặt với một mình hắn.

 

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 1

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 2

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 3

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 4

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 5

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 6

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 7

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 8

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 9

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 10

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 11

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 12

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 13

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 14

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 15

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 16

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 17

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 18

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 19

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 20

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 21

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 22

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 23

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 24

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 25

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 26

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 27

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 28

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 29

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 30

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 31

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 32

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 33

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 34

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 35

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 36

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 37

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 38

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 39

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 40

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 41

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 42

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 43

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 44

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 45

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 46

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 47

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 48

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 49

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 50

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 51

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 52

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 53

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 54

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 55

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 56

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 57

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 58

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 59

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 60

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 61

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 62

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 63

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 64

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 65

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 66

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 67

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 68

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 69

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 70

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 71

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 72

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 73

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 74

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 75

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 76

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 77

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 78

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 79

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 80

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 81

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 82

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 83

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 84

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 85

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 86

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 87

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 88

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 89

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 90

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 91

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 92

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 93

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 94

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 95

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 96

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 97

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 98

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 99

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 100 PN1

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 101 PN2

Hệ thống nữ thần của trai thẳng – CHƯƠNG 102 PN3