Ai đâm sau lưng tui vậy?

       
898447f700884c3b47a171f645525b8c

Ai đâm sau lưng tui vậy?

Tác giả: Tam Thập Tái

Editor: Hiên Vũ

Bản gốc : Hoàn 67 chương

Bản edit : Hoàn

Văn án

Trương Úc Giai bị thượng rồi? ? ! ! aaaaaaaa? ? !

Đau khổ hơn chính là, cậu tiện tiện thích? Loại cảm giác này ( sương mù)? ? Giống như chui vào thứ gì đó kỳ quái. . .

Nhưng mà, thê thảm vô nhân đạo nhất chính là cậu không biết ai thượng mình! ! ! ! ( đây mới là trọng điểm đó ! ! ! )

Lúc đi ngang qua sạp coi bói, thầy tướng số kéo cậu lại, thành khẩn nói: “Chàng trai này, gần đây ấn đường cậu biến đen.”

Nội dung: linh dị thần quái, tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, cường thủ hào đoạt.

Nhân vật chính: Trương Úc Giai; Nhâm Phong Lê ┃ Phối diễn: nam nữ già trẻ tâm bất thiện ┃ Quần chúng: quỷ

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 1. CHUYỆN MA QUÁI

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 2. NGƯỜI MỚI

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 3. BỊ ĐÈ

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 4. NHÂN TÍNH

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 5. QUEN BIẾT

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 6. QUỶ PHÙ

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 7: CON NGƯƠI MÀU LAM

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 8: SA ĐỌA

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 9. THỜI THƠ ẤU

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 10. ĐẠI SƯ

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 11. PHÒNG CƯỚI ( BẮT CÔN TRÙNG )

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 12 TỲ HƯU

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 13. HÔN LỄ

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 14. KHỐI THỊT

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 15. NẰM MƠ

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 16. XƯƠNG KHÔ

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 17. MỜ ÁM

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 18. CHUYỆN KHÓ XỬ.

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 19. ANH LINH

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 20. BA BA

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 21. TỈNH MỘNG

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 22. SÁT CỤC

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 23. TIỆN THỤ

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 24. VẺ MẶT TƯƠI CƯỜI

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 25. CA MỔ

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 26. HẸN

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 27. GHEN

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 28. OAN QUỶ

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 29. BỊ LỪA

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 30. HỎI QUỶ

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 31.ÂN TÌNH (V)

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 32. NGHI NGỜ ( V )

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 33. ĐẮM SAY

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 35. THẤT QUAN ( V )

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 36. KINH HỒN

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 37. QUẤY RỐI

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 38. HUNG THỦ

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 39. HẠNH PHÚC

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 40. QUÁ KHỨ

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 41. SỐNG

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 42. XUI XẺO

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 43. SINH TỬ

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 44. BUỒN BÃ

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 45. THẤT TINH

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 46. TÙ TUẪN

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 47. SẮC QUỶ

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 48. ÂM THAI

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 49. ĂN HỒN

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 50. MA ÁM

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 51. SINH NHẬT

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 52. XEM TRÒ

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 53. MA TRƠI

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 54. CẦU CẦU

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 55. TRÙNG HỢP

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 56. ĐÁP ÁN

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 57. NÓI THẬT

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 58. CHÂN THỰC

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 59. HỨA THANH

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 60. HUYỄN THUẬT

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 61. LUYỆN THI

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 62. DƯƠNG VÂN

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 63. BÃI THA MA

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 64. HUNG THÚ

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 65. TẤM HÌNH

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 66. TRƯƠNG NGỌC

Ai đâm sau lưng tui vậy – CHƯƠNG 67. BÀY TỎ ( ĐẠI KẾT CỤC )