Ác ý – Biên Bức

       
16407ce1ea0c51a7f8aa03e10f32d740

Ác ý – Biên Bức

Tác giả: Biên Bức

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, 1-1, ngược tâm, BE

Biên tập: Bình

Preview.

Tôi không thể quay đầu lại, cũng không muốn quay đầu lại. Nếu đã xác định một con đường, dù đích đến là vách núi sâu khôn lường tôi cũng muốn nhảy xuống.

Nhưng nhất định không chỉ có một mình tôi rơi xuống mà thôi, các người phải cùng tôi ngã xuống.

Muốn hạnh phúc phải không?

Tôi sẽ không dễ dàng cho các người đạt được.

———————————–

Ác ý từ trong ***g ngực phá ra, xem, xem đi, răng nọc của nó đã muốn lộ ra đây rồi.

Ngôn từ quyết liệt, câu cú ngắn gọn, nhân vật cực đoan.

Đây là điên-cuồng, nếu bạn vẫn tìm kiếm.

Ác ý – Biên Bức – CHƯƠNG 1.

Ác ý – Biên Bức – CHƯƠNG 2.

Ác ý – Biên Bức – CHƯƠNG 3.

Ác ý – Biên Bức – CHƯƠNG 4.

Ác ý – Biên Bức – CHƯƠNG 5.

Ác ý – Biên Bức – CHƯƠNG 6.

Ác ý – Biên Bức – CHƯƠNG 7.