A, lão đại!

       
37b9ecc7e1f2ea1f5a4870046afd34ee

A ∑(°°) Lão đại!

Tác giả: Oa Tức

Trans: QT, GG

Biên tập: Ốc

Beta – reader: Bách Trạch Hủ

Thể loại: đoản văn đam mỹ, võng phối

Nguồn: Đoản văn đam mỹ

A, lão đại – CHƯƠNG 1: FAN CUỒNG LÀ CÁI GÌ TUI MỚI KHÔNG THỂ NÓI CHO CÁC NGƯỜI BIẾT NHA.

A, lão đại – CHƯƠNG 2: PHỤ ĐỀ LÀ CÁI GÌ TUI MỚI KHÔNG THỂ NÓI CHO CÁC NGƯỜI BIẾT NHA.

A, lão đại – CHƯƠNG 3: TRÒ CHƠI SÁT NHÂN.

A, lão đại – CHƯƠNG 4: HỌC QUÂN SỰ = TIỂU ĐỘI TRƯỞNG = ĐÚNG LÀ TỰ ĐI TÌM NGƯỢC MÀ.

A, lão đại – CHƯƠNG 5: TUI CÓ MỘT THẦN TƯỢNG.

A, lão đại – CHƯƠNG 6: CHÂN TƯỚNG CỦA THẦN TƯỢNG.

A, lão đại – CHƯƠNG 7: OFF FAN.

A, lão đại – CHƯƠNG 8: NÓI TỚI CHUYỆN Ở BÊN NHAU.