Bôi tửu tri giao

       
60a034aa3a6c62cde0c64234f36353d8

Bôi Tửu Tri Giao

(Chén rượu tri giao)

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Đây là một tập hợp gồm năm phiên ngoại, viết về những nhân vật trong các tác phẩm vô cùng quen thuộc của Công Tử Hoan Hỉ như Hoàn Khố, Tư Phàm, Báo Ân Ký, Cựu Nhân, Mi Mục Như Họa, Hàng Ma Tháp…

Những câu chuyện nhẹ nhàng mà cũng không kém phần hóm hỉnh của các nhân vật bên chén rượu thơm…

Bôi tửu tri giao – CHƯƠNG 1

Bôi tửu tri giao – CHƯƠNG 2

Bôi tửu tri giao – CHƯƠNG 3

Bôi tửu tri giao – CHƯƠNG 4

Bôi tửu tri giao – CHƯƠNG 5

Bôi tửu tri giao – CHƯƠNG 6

Bôi tửu tri giao – CHƯƠNG 7