Ngộ ma

       
5fb25e4d1c91109c213b3d381b9c23a3

Tác giả: Tô đặc

Thể loại: thần tiên , ma quái, cường công cường thụ, si tình công, lạnh lùng thụ, ngược luyến tàn tâm

Nhân vật chính: Lăng Chiêu, Lăng Hoa

 

GIỚI THIỆU

Dưới chân núi Thục có mấy thôn trang, không biết từ khi nào bắt đầu, đã mọc lên một thần miếu. Trong miếu cung phụng một vị thần hoa y, tuy được khắc từ gỗ, nhưng cũng có thể nhìn được tướng mạo của vị thần có chút xinh đẹp. Nếu cẩn thận hỏi thôn dân, trong miếu cung phụng vị thần tiên nào, đại đa số đều trả lời không được, chỉ nói vị thần tiên nương nương này thập phần linh nghiệm, phàm là trong thôn có yêu nghiệt quấy phá, nàng sẽ hiển linh.

Lại có người phản bác, nói không phải là thần tiên nương nương, rõ ràng là một vị nam tiên!

Tranh luận qua lại, người hỏi cũng mơ hồ nghe rõ ràng được. Vị thần tiên được cung phụng trong miếu không biết từ nơi nào đến, cũng không biết từ lúc nào thường xuyên xuất hiện dưới chân núi Thục, phàm là thôn trang phụ cận có quỷ vật hoặc yêu vật gây hại, vị thần tiên này sẽ xuất hiện, giống đang tìm người nào đó, lại giống đang chờ người nào đó. Nếu gặp được đệ tử những môn phái tu chân trên núi tiến xuống hàng yêu trừ ma, thần tiên này sẽ bám lấy đối phương.

Vị thần tiên này rất thích hỏi đối phương: “Ngươi là sư huynh của ta sao?”

 

Ngộ ma – Tiết tử + CHƯƠNG 1

Ngộ ma – CHƯƠNG 2

Ngộ ma – CHƯƠNG 3

Ngộ ma – CHƯƠNG 4

Ngộ ma – CHƯƠNG 5

Ngộ ma – CHƯƠNG 6

Ngộ ma – CHƯƠNG 7

Ngộ ma – CHƯƠNG 8

Ngộ ma – CHƯƠNG 9

Ngộ ma – CHƯƠNG 10

Ngộ ma – CHƯƠNG 11

Ngộ ma – CHƯƠNG 12

Ngộ ma – CHƯƠNG 13

Ngộ ma – CHƯƠNG 14

Ngộ ma – CHƯƠNG 15

Ngộ ma – CHƯƠNG 16

Ngộ ma – CHƯƠNG 17

Ngộ ma – CHƯƠNG 18

Ngộ ma – CHƯƠNG 19

Ngộ ma – CHƯƠNG 20

Ngộ ma – CHƯƠNG 21

Ngộ ma – CHƯƠNG 22

Ngộ ma – CHƯƠNG 23

Ngộ ma – CHƯƠNG 24

Ngộ ma – CHƯƠNG 25

Ngộ ma – CHƯƠNG 26

Ngộ ma – CHƯƠNG 27

Ngộ ma – CHƯƠNG 28

Ngộ ma – CHƯƠNG 29

Ngộ ma – CHƯƠNG 30

Ngộ ma – CHƯƠNG 31

Ngộ ma – CHƯƠNG 32

Ngộ ma – CHƯƠNG 33

Ngộ ma – CHƯƠNG 34: VĨ THANH