[Kuroko no Basket đồng nhân] – Thiết tẫn quang âm

       
knb__the_hanged_teikou_by_natsupi-d5c8dau

Editor: Tiểu Băng Nữ

Tác giả: Tiểu Đạm

Thể loại: Kuroko no Basket đồng nhân, hiện đại đô thị, học đường, bóng rổ, bề ngoài quỷ súc nội tâm, ôn nhu công, cường dụ thụ, ấm áp, có ngược (tí xíu), HE (ta chém toàn bộ do tác giả không ghi TT~TT dưng đoạn về anh Đỏ là do tác giả có ghi bên trong a. :”D)

Cặp đôi: Xích Ti Chinh Thập Lang x Hắc Tử Triết Dã/ một ít Thanh Phong Đại Huy x Hắc Tử Triết Dã

(nói trắng ra là Akashi Seijuurou x Kuroko Tetsuya/ chen thêm Aomine Daiki x Kuroko Tetsuya =)) )

Tình trạng bản gốc: Hoàn (38 chương + phiên ngoại)

Disclaimer: Các nhân vật đều hoàn toàn thuộc về Fujimaki Tadatoshi-sensei

*Lưu ý: Toàn bộ tên trong đây đã được chuyển sang phiên âm Nhật 😀 hiện đại đô thị mà để tên tiếng Trung có vẻ hơi ngại 😀

Thiết tẫn quang âm – THIẾT TẪN QUANG ÂM – Q1

Thiết tẫn quang âm – THIẾT TẪN QUANG ÂM – Q2

Thiết tẫn quang âm – THIẾT TẪN QUANG ÂM – Q3

Thiết tẫn quang âm – THIẾT TẪN QUANG ÂM – Q4

Thiết tẫn quang âm – THIẾT TẪN QUANG ÂM – Q5

Thiết tẫn quang âm – THIẾT TẪN QUANG ÂM – Q6

Thiết tẫn quang âm – THIẾT TẪN QUANG ÂM – Q7

Thiết tẫn quang âm – THIẾT TẪN QUANG ÂM – Q8

Thiết tẫn quang âm – THIẾT TẪN QUANG ÂM – Q9

Thiết tẫn quang âm – BẢO VỆ: THIẾT TẪN QUANG ÂM – Q10

Thiết tẫn quang âm – THIẾT TẪN QUANG ÂM – Q11

Thiết tẫn quang âm – THIẾT TẪN QUANG ÂM – Q12

Thiết tẫn quang âm – THIẾT TẪN QUANG ÂM – Q13

Thiết tẫn quang âm – THIẾT TẪN QUANG ÂM – Q14

Thiết tẫn quang âm – THIẾT TẪN QUANG ÂM – Q15

Thiết tẫn quang âm – THIẾT TẪN QUANG ÂM – Q16

Thiết tẫn quang âm – THIẾT TẪN QUANG ÂM – Q17 (THƯỢNG)

Thiết tẫn quang âm – THIẾT TẪN QUANG ÂM – Q17 (HẠ)

Thiết tẫn quang âm – THIẾT TẪN QUANG ÂM – Q18 (THƯỢNG)

Thiết tẫn quang âm – BẢO VỆ: THIẾT TẪN QUANG ÂM – Q18 (HẠ)

Thiết tẫn quang âm – THIẾT TẪN QUANG ÂM – Q19

Thiết tẫn quang âm – THIẾT TẪN QUANG ÂM – Q20

Thiết tẫn quang âm – THIẾT TẪN QUANG ÂM – Q21

Thiết tẫn quang âm – THIẾT TẪN QUANG ÂM – Q22

Thiết tẫn quang âm – THIẾT TẪN QUANG ÂM – Q23

Thiết tẫn quang âm – THIẾT TẪN QUANG ÂM – Q24

Thiết tẫn quang âm – BẢO VỆ: THIẾT TẪN QUANG ÂM – Q25

Thiết tẫn quang âm – THIẾT TẪN QUANG ÂM – Q26

Thiết tẫn quang âm – THIẾT TẪN QUANG ÂM – Q27

Thiết tẫn quang âm – THIẾT TẪN QUANG ÂM – Q28

Thiết tẫn quang âm – THIẾT TẪN QUANG ÂM – Q29

Thiết tẫn quang âm – THIẾT TẪN QUANG ÂM – Q30

Thiết tẫn quang âm – THIẾT TẪN QUANG ÂM – Q31

Thiết tẫn quang âm – THIẾT TẪN QUANG ÂM – Q32

Thiết tẫn quang âm – THIẾT TẪN QUANG ÂM – Q33

Thiết tẫn quang âm – THIẾT TẪN QUANG ÂM – Q34

Thiết tẫn quang âm – THIẾT TẪN QUANG ÂM – Q35

Thiết tẫn quang âm – THIẾT TẪN QUANG ÂM – Q36

Thiết tẫn quang âm – THIẾT TẪN QUANG ÂM – Q37

Thiết tẫn quang âm – THIẾT TẪN QUANG ÂM – Q38

Thiết tẫn quang âm – THIẾT TẪN QUANG ÂM – PHIÊN NGOẠI

Thiết tẫn quang âm – THIẾT TẪN QUANG ÂM – PHIÊN NGOẠI 2