Đông Phương Bất Bại chi Ngự Phu

       
a78fc62c44e9eafc0321e5d0b96a9d64

Tác giả: Phong Chi Lược Ảnh

Thể loại: ĐPBB đồng nhân, ân oán giang hồ, chủng điền, HE,  nữ vương bá đạo thụ vs Tiểu Cường trung khuyển công

Tình trạng: Hoàn

Edit: Ajisai-chan, căn bản là mình cực cực thích truyện này, gần đây rất thích thể loại nữ vương thụ ^^

Lưu ý: tất cả những truyện trong đây đều chưa xin phép tác giả, edit thuần túy vì tình yêu cá nhân, nếu một ngày nào đó tác giả vào thấy thì xin báo cho mình một tiếng, đồng ý cho phép mình edit thì xin vạn phần cảm ơn, nếu tác giả không cho phép, mình sẽ delete sạch, không post bài nữa, để cá nhân tự sướng một mình

~♥~

Văn án

“Thiên hạ phong vân ta cứ đi tới, vừa vào giang hồ năm tháng thúc giục, sự nghiệp thống trị trong lúc nói cười, chịu không nổi nhân sinh một hồi say ——

    Thế gian này, thần công vô cùng tận, chính tà phân giao, trăm loại chiêu thức, hoặc là trăm sông đổ về một biển… Hỏi thế gian, ta Đông Phương Bất Bại không coi là từ xưa đến nay, bất bại đệ nhất nhân, nhưng quan tâm tới ta, không ai bằng hắn!”

    …

    Hắn là một trong những kẻ tầm thường nơi chúng sinh.

    Hắn là độc bộ thiên hạ Đông Phương Bất Bại,

    Vận mệnh lần lượt thay đổi, họ đã ước định rồi gặp lại nhau… Nói ngắn gọn, chính là câu chuyện xưa về phế vật bị lão hổ trúng ý, bị buộc thành lương đống.

Ngự phu – ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI CHI NGỰ PHU – CHƯƠNG 1

Ngự phu – ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI CHI NGỰ PHU – CHƯƠNG 2

Ngự phu – ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI CHI NGỰ PHU – CHƯƠNG 3

Ngự phu – ĐPBB CHI NGỰ PHU – CHƯƠNG 4

Ngự phu – ĐPBB CHI NGỰ PHU – CHƯƠNG 5

Ngự phu – ĐPBB CHI NGỰ PHU – CHƯƠNG 6

Ngự phu – ĐPBB CHI NGỰ PHU – CHƯƠNG 7

Ngự phu – ĐPBB CHI NGỰ PHU – CHƯƠNG 8

Ngự phu – ĐPBB CHI NGỰ PHU – CHƯƠNG 9

Ngự phu – ĐPBB CHI NGỰ PHU – CHƯƠNG 10

Ngự phu – ĐPBB CHI NGỰ PHU – CHƯƠNG 11

Ngự phu – ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI CHI NGỰ PHU – CHƯƠNG 12

Ngự phu – ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI CHI NGỰ PHU – CHƯƠNG 13

Ngự phu – ĐPBB CHI NGỰ PHU – CHƯƠNG 14

Ngự phu – ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI CHI NGỰ PHU – CHƯƠNG 15

Ngự phu – ĐPBB CHI NGỰ PHU – CHƯƠNG 16

Ngự phu – ĐPBB CHI NGỰ PHU – CHƯƠNG 17

Ngự phu – ĐPBB CHI NGỰ PHU – CHƯƠNG 18

Ngự phu – ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI CHI NGỰ PHU – CHƯƠNG 19

Ngự phu – ĐBB CHI NGỰ PHU – CHƯƠNG 20

Ngự phu – ĐPBB CHI NGỰ PHU – CHƯƠNG 21

Ngự phu – ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI CHI NGỰ PHU – CHƯƠNG 22

Ngự phu – ĐPBB CHI NGỰ PHU – CHƯƠNG 23

Ngự phu – ĐPBB CHI NGỰ PHU – CHƯƠNG 24

Ngự phu – ĐPBB CHI NGỰ PHU – CHƯƠNG 25

Ngự phu – ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI CHI NGỰ PHU – CHƯƠNG 26

Ngự phu – ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI CHI NGỰ PHU – ĐỆ 27 CHƯƠNG

Ngự phu – ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI CHI NGỰ PHU – ĐỆ 28 CHƯƠNG

Ngự phu – ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI CHI NGỰ PHU – ĐỆ 29 CHƯƠNG

Ngự phu – ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI CHI NGỰ PHU – ĐỆ 30 CHƯƠNG

Ngự phu – ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI CHI NGỰ PHU – ĐỆ 31 CHƯƠNG

Ngự phu – ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI CHI NGỰ PHU – ĐỆ 32 CHƯƠNG

Ngự phu – ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI CHI NGỰ PHU – ĐỆ 33 CHƯƠNG

Ngự phu – ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI CHI NGỰ PHU – ĐỆ 34 CHƯƠNG

Ngự phu – ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI CHI NGỰ PHU – ĐỆ 35 CHƯƠNG

Ngự phu – ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI CHI NGỰ PHU – ĐỆ 36 CHƯƠNG

Ngự phu – ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI CHI NGỰ PHU – ĐỆ 37 CHƯƠNG

Ngự phu – ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI CHI NGỰ PHU – ĐỆ 38 CHƯƠNG

Ngự phu – ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI CHI NGỰ PHU – ĐỆ 39 CHƯƠNG

Ngự phu – ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI CHI NGỰ PHU – ĐỆ 40 CHƯƠNG

Ngự phu – ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI CHI NGỰ PHU – ĐỆ 41 CHƯƠNG

Ngự phu – ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI CHI NGỰ PHU – ĐỆ 42 CHƯƠNG

Ngự phu – ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI CHI NGỰ PHU – ĐỆ 43 CHƯƠNG

Ngự phu – ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI CHI NGỰ PHU – ĐỆ 44 CHƯƠNG

Ngự phu – ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI CHI NGỰ PHU – ĐỆ 45 CHƯƠNG

Ngự phu – ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI CHI NGỰ PHU – PHIÊN NGOẠI