Nan nại

       
12938156_475967245941756_4716615717496499272_n

NAN NẠI (khó nhịn)

Tác giả: Tưởng Tưởng Tưởng

Thể loại: cổ trang,  triều đình, nhất công nhất thụ, fanfic, HE

Tình trạng: 30 chương (hoàn)

Rating: R

Người edit: tamsinn

Tình trạng edit: hoàn

Tóm tắt (do ta tự viết): Quy Lê Hòa Dã, tam công tử nhà Quy Lê Tể Tướng, tài kỳ thi họa, đỗ đạt trạng nguyên, từng là bạn học của Thái Tử (nay là Hoàng Thượng) Xích Tây Nhân. Thế nhưng đối phương đối đãi hắn tựa như không chút thân thiết, mà lại còn có phần thờ ơ lạnh lùng, khiến Quy Lê không khỏi khó hiểu cùng mất mác. Cái gọi là nan nại, vì hắn chịu đựng sự lãnh cảm, hay vì người kia ẩn giấu một điều gì?

Nan nại – [NAN NẠI] CHƯƠNG 1

Nan nại – [NAN NẠI] CHƯƠNG 2

Nan nại – [NAN NẠI] CHƯƠNG 3

Nan nại – [NAN NẠI] CHƯƠNG 4

Nan nại – [NAN NẠI] CHƯƠNG 5

Nan nại – [NAN NẠI] CHƯƠNG 6

Nan nại – [NAN NẠI] CHƯƠNG 7

Nan nại – [NAN NẠI] CHƯƠNG 8

Nan nại – [NAN NẠI] CHƯƠNG 9

Nan nại – [NAN NẠI] CHƯƠNG 10

Nan nại – [NAN NẠI] CHƯƠNG 11

Nan nại – [NAN NẠI] CHƯƠNG 12

Nan nại – [NAN NẠI] CHƯƠNG 13

Nan nại – [NAN NẠI] CHƯƠNG 14

Nan nại – [NAN NẠI] CHƯƠNG 15

Nan nại – [NAN NẠI] CHƯƠNG 16

Nan nại – [NAN NẠI] CHƯƠNG 17

Nan nại – [NAN NẠI] CHƯƠNG 18

Nan nại – [NAN NẠI] CHƯƠNG 19

Nan nại – [NAN NẠI] CHƯƠNG 20

Nan nại – [NAN NẠI] CHƯƠNG 21

Nan nại – [NAN NẠI] CHƯƠNG 22

Nan nại – [NAN NẠI] CHƯƠNG 23

Nan nại – [NAN NẠI] CHƯƠNG 24

Nan nại – [NAN NẠI] CHƯƠNG 25

Nan nại – [NAN NẠI] CHƯƠNG 26

Nan nại – [NAN NẠI] CHƯƠNG 27

Nan nại – [NAN NẠI] CHƯƠNG 28

Nan nại – [NAN NẠI] CHƯƠNG 29

Nan nại – [NAN NẠI] CHƯƠNG 30 (HOÀN)