Võng du chi tình định lỗ trư đề

       
fd05ab73079d66f9d9eca8f46b74b53e

Tác giả:Ngư Tí

Thể loại:Võng du, nhất thụ nhất công, đại thúc thụ.

Tình trạng: 34 chương + 2 PN (Hoàn)

Editor: Ansa

Beta – reader:Băng Tiêu

Giới thiệu:

Trần Mặc rất lười, có thể không xuất môn sẽ không xuất môn, đồ ăn đều gọi hàng quán bên ngoài mang tới. Nếu không thì chính là cắn mì gói qua ngày, rác rưởi trong nhà đều đợi đến khi đầy vài túi mới quẳng ra ngoài một thể, quần áo cũng chất đống mấy hôm rồi mới nhét vào trong máy giặt một lượt, tóc hắn rất dài, râu ria cũng dài, trên gương mặt điểm thêm hai cái vành mắt đen sì như gấu mèo, thoạt nhìn rất chi là kinh khủng.

Võng du chi tình định lỗ trư đề – CHƯƠNG 1: ĐẠI THÚC TIẾN VÀO TRÒ CHƠI

Võng du chi tình định lỗ trư đề – CHƯƠNG 2: CUỘC SỐNG BI THẢM BẮT ĐẦU!

Võng du chi tình định lỗ trư đề – CHƯƠNG 3: MÓNG HEO KHO VÀ LƯỠI HEO MẶN!

Võng du chi tình định lỗ trư đề – CHƯƠNG 4: MỸ NHÂN!

Võng du chi tình định lỗ trư đề – CHƯƠNG 5: NGƯỜI BẠN TỐT ĐẦU TIÊN!

Võng du chi tình định lỗ trư đề – CHƯƠNG 6: HẮC ĐIẾM!

Võng du chi tình định lỗ trư đề – CHƯƠNG 7: NGƯỜI QUA ĐƯỜNG CŨNG RẤT NGUY HIỂM!

Võng du chi tình định lỗ trư đề – CHƯƠNG 8: CANH DƠI THỦY QUẢ!

Võng du chi tình định lỗ trư đề – CHƯƠNG 9: CỞI!

Võng du chi tình định lỗ trư đề – CHƯƠNG 10: CON DƠI THỰC BI THẢM!

Võng du chi tình định lỗ trư đề – CHƯƠNG 11: DƠI NHỎ HẠNH PHÚC!

Võng du chi tình định lỗ trư đề – CHƯƠNG 12: CON DƠI QUÁI DỊ!

Võng du chi tình định lỗ trư đề – CHƯƠNG 13: THIÊN SỨ!

Võng du chi tình định lỗ trư đề – CHƯƠNG 14: ĐỪNG TÙY TIỆN CỨU NGƯỜI!

Võng du chi tình định lỗ trư đề – CHƯƠNG 15: TAI HỌA BẤT NGỜ!

Võng du chi tình định lỗ trư đề – CHƯƠNG 16. HỌA TỪ GÀ NƯỚNG MÀ RA!

Võng du chi tình định lỗ trư đề – CHƯƠNG 17: ĐỒ VẬT NÀY NỌ KHÔNG THỂ ĂN BẬY!

Võng du chi tình định lỗ trư đề – CHƯƠNG 18. CUỘC SỐNG TRONG SƠN ĐỘNG (NHẤT)!

Võng du chi tình định lỗ trư đề – CHƯƠNG 19: CUỘC SỐNG TRONG SƠN ĐỘNG (NHỊ)!

Võng du chi tình định lỗ trư đề – CHƯƠNG 20: KHÔNG CHO PHÉP BU VÀO XEM!

Võng du chi tình định lỗ trư đề – CHƯƠNG 21: THĂNG CẤP!

Võng du chi tình định lỗ trư đề – CHƯƠNG 22: GẤU MÈO? NGƯỜI?

Võng du chi tình định lỗ trư đề – CHƯƠNG 23: ĐẢ KIẾP!

Võng du chi tình định lỗ trư đề – CHƯƠNG 24: NHIỆM VỤ!

Võng du chi tình định lỗ trư đề – CHƯƠNG 25: DƠI NHỎ THỰC ĐAU LÒNG!

Võng du chi tình định lỗ trư đề – CHƯƠNG 26: THIÊN SỨ RƠI VÀO MẠNG NHỆN!

Võng du chi tình định lỗ trư đề – CHƯƠNG 27. LỤC VĂN X TRẦN MẶC (NHẤT)!

Võng du chi tình định lỗ trư đề – CHƯƠNG 28: LỤC VĂN X TRẦN MẶC (NHỊ)!

Võng du chi tình định lỗ trư đề – CHƯƠNG 29: LỤC VĂN X TRẦN MẶC (TAM)!

Võng du chi tình định lỗ trư đề – CHƯƠNG 30: LỤC VĂN X TRẦN MẶC (TỨ)!

Võng du chi tình định lỗ trư đề – CHƯƠNG 31: LỤC VĂN X TRẦN MẶC (NGŨ)!

Võng du chi tình định lỗ trư đề – CHƯƠNG 32: LỤC VĂN X TRẦN MẶC (LỤC)!

Võng du chi tình định lỗ trư đề – CHƯƠNG 33: LỤC VĂN X TRẦN MẶC (THẤT)!

Võng du chi tình định lỗ trư đề – CHƯƠNG 34: LỤC VĂN X TRẦN MẶC (BÁT)!

Võng du chi tình định lỗ trư đề – CHƯƠNG 35 PN1: LỄ VẬT TRONG NGÀY TÌNH NHÂN!

Võng du chi tình định lỗ trư đề – CHƯƠNG 36 PN2: LỄ VẬT ĐẶC BIỆT TRONG TẾT NGUYÊN TIÊU!