Trọng sinh chi cưu triền

       
72790f007bec73c2d174fb5695487564

Hạ Nguyệt + Nhật Nhi

Beta : Ngạo ( Đại soái ca )

Văn án

Tôi đã từng chết một lần , tại cuộc đời ấy tôi là một kẻ trắng tay.

Sau khi chết , tôi không hóa thành lệ quỷ , cũng không lên thiên đàng hay xuống địa ngục

Tôi đứng ở nơi đó , nhìn cuộc sống đau thương của cha tôi sau khi tôi mất.

Thẳng đến lần thứ hai mở mắt ra , trở lại mười tám tuổi

Tôi phát thệ bản thân sẽ báo đáp Hứa Kiệt, vì cậu đã chiếu cố cha tôi.

Chỉ cần cậu nói muốn , mà tôi lại có thể, tôi sẽ cho cậu toàn bộ.

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 1 – CUỘC ĐỜI TRỞ LẠI

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 2 – GẶP LẠI HỨA KIỆT

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 3 – LẦN ĐẦU Ở CHUNG

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 4 – KHÔNG PHẢI MÂU THUẪN

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 5 – HÒA NHẬP XÃ HỘI

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 6 – TIẾNG CA CỦA HỨA KIỆT

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 7- ĐỒNG HƯƠNG TỤ HỘI

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 8 – LẦN ĐẦU HÔN MÔI

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 9 – LỜI ĐỒN ĐẠI

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 10 – LẦN ĐẦU TIÊN THÂN MẬT TIẾP XÚC

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 11- THÁNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT CỦA TRƯỜNG

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 12- THÁNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT CỦA TRƯỜNG (2)

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 13 – NGƯỜI ĐẠI DIỆN NGHÈO TÚNG

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 14 – TÂM TÌNH BỊ ẢNH HƯỞNG

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 15 – SẼ KHÔNG RỜI ĐI

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 16 – NỮ NHÂN TÂM, HUYNH ĐỆ TÌNH

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 17 – ĐÀM PHÁN LÃNH KHỐC

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 18 – BẤT AN CỦA EM ẢNH HƯỞNG TỚI AI

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 19 – SÁNH BƯỚC CÙNG ANH

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 20 – SINH HOẠT ĐỘNG KINH

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 21 – MẤT ĐI ANH EM, ĐƯỢC TỚI ANH EM

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 22- CÁI GỌI LÀ BẮT GIAN

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 23 – NẮM TAY SUỐT ĐỜI

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 24 – LẦN ĐẦU TIÊN GẶP MẶT ĐÃ THÍCH ANH.

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 25 – CÁI GỌI LÀ TÌNH NHÂN TƯƠNG LUYẾN

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 26 – ÁC MỘNG

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 27 – PHIÊN NGOẠI: HỨA KIỆT (1)

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 28 – PHIÊN NGOẠI: HỨA KIỆT (2)

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 29 – DÃ THÚ TRONG LÒNG

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 30 – TRƯỚC ÁC MỘNG

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 31 – HẸN HÒ VÀO NGÀY LỄ TÌNH NHÂN

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 32 – HỨA KHẢ NÓI TÔI THÍCH CẬU

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 33- TRONG SINH MỆNH CỦA EM CHỈ CÓ MÌNH ANH

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 34 – MỘT NĂM RỐI TINH RỐI MÙ

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 35 – NGÀY ĐOÀN VIÊN

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 36 – ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 37 – LÃO ĐẠI THÀNH TÂY – PHƯƠNG THIỂN

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 38 – TÔI MUỐN CÙNG CẬU TÂM SỰ

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 39 – MỘT NGÀY BĂN KHOĂN

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 40 – HIỆP NGHỊ NGẪU NHIÊN

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 41 – TRONG TV LÓE QUA HÌNH ẢNH CỦA CẬU

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 42 – MỘT NGÀY NHƯ CHUYỆN ĐỒNG THOẠI

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 43 – CHỚP MẮT

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 44 – TÂM TÌNH BỰC BỘI

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 45 – HÀN HIỂU, MẶT ANH ĐỎ KÌA.

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 46 – GIỚI GIẢI TRÍ QUỶ DỊ

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 47 – ĐẦU ĐỀ GIẢI TRÍ

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 48 – THỪA NHẬN GHEN

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 49 – TÂM TƯ CỦA CHA

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 50 – CÁI GỌI LÀ DỤ THỤ.

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 51 – XƯNG HÔ NÊN CÓ

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 52 – TÂM CỦA HỨA KIỆT (1)

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 53 – TÂM CỦA HỨA KIỆT (2)

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 54 – ẨN TÌNH ẨN DẤU

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 55- BUỔI HÒA NHẠC CỦA HỨA KIỆT

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 56 – THỊNH YẾN

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 57 – GẶP MẶT

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 58 – ĐẠI QUYẾT ĐẤU (1)

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 59 – ĐẠI QUYẾT ĐẤU (2)

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 60 – ĐẠI THÔNG BÁO

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 61 – PHIÊN NGOẠI: ÔN NHU

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 62 – PHONG HOA TUYẾT NGUYỆT GIỚI GIẢI TRÍ

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 63 – EM MUỐN BAO DƯỠNG ANH

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 63.1

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 64 – PHIÊN NGOẠI: LỄ TÌNH NHÂN

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 65 – KHÔNG CÒN LÀ ANH EM

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 66 – THẤT NIÊN CHI DƯƠNG

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 67 – THẤT NIÊN CHI DƯƠNG (2)

Trọng sinh chi cưu triền – CHƯƠNG 68 – TRỞ VỀ NHÀ