Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian

       
7b6b88269e6b5508b3b8f8207ddfecfb

Tác giả: Bách Thảo Đường

Edit:Mc Nhi, Dt Phong

Beta: Yến Phi Ly

Th loi: Đam mỹ, chủ thụ, mạt thế, trọng sinh, tùy thân không gian, trung khuyển công x cường thụ, nhân thú, có cường hóa thích đáng, không dị năng., HE.

Nhân vật: Đường Á, Đường Ngao, Tuyết hồ…

Tình trạng bản gốc: Hoàn 68 chương + 1PN

Tình trạng bản edit: Hoàn

Văn án:

Trở về mạt thế

Thân là một người bình thường

Tại đây tang thi hoành hành, trật tự thế giới hỗn loạn

Phải làm sao để có thể sống sót?

Đường Ámột lần nữa lấy lại được sinh mệnh đã tự thềvới lòng —-

Cậu không chỉ muốn tiếp tục sống

Hơn nữa còn muốn sống thật tốt!

_____

Phily: Kỳ tht đây ch là mt câu chuyn th ‘nht’ được mt chú cún ri nuôi nó ln ch ti ngày tu thành chính qu “b ăn” mà thôi =)))

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 1 : SỐNG LẠI

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 2 : VỀ NHÀ

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 3 : KHÔNG GIAN

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 4: PHÒNG Ở

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 5: RÈN LUYỆN

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 6: BÁN NHÀ

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 7: THU THẬP VẬT TƯ

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 8: MUA SẮM TRÊN MẠNG

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 9: RỜI ĐI

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 10: G THỊ

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 11: BỤI

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 12: HÔN MÊ

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 13: TANG THI

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 14: BỊ TẬP KÍCH

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 15: A CƯỜNG

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 16: BIẾN HOÁ

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 17: MẠT THẾ

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 18: PHÁT TRIỂN

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 19: GIỌNG NÓI

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 20: TUYẾT HỒ

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 21: ĐƯỜNG NGAO

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 22: THỨC TỈNH

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 23: BÍCH THUỶ

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 24: CHẶN XE

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 25: NGƯỜI PHỤ NỮ

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 26: BẠN HỌC

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 27: ĐỒNG HÀNH

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 28: N THỊ

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 29: NHIỆM VỤ

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 30: TIẾN HOÁ

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 31

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 32

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 33

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 34

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 35

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 36

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 37

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 38

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 39: THĂNG CẤP

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 40: NGUYÊN CHÂU

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 41: THỨ PHẨM

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 42: TIẾT TRỜI ẤM LẠI

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 43: BỊ BAO VÂY

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 44: VƯỢNG TỬ

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 45: RỜI ĐI

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 46: MẤT TÍCH

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 47: ÁNH MẶT TRỜI

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 48 : TẦNG THỨ HAI

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 49: THIÊU CHÁY

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 50: LÝ LÂM

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 51: BIẾN DỊ

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 52: THANH ÂM

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 53: BÁO THÙ

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 54: MỞ KHOANG THUYỀN

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 55: TRỞ VỀ

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 56: TRẬN ĐẤU

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 57: NGẮM BẮN

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 58: DIỆT ĐOÀN

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 59: VẮC-XIN PHÒNG BỆNH

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 60: LẺN VÀO

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 61: KHỞI ĐẦU

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 62: TẬP HỢP

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 63: TÁCH RA

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 64: KHÍ ĐỘC

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 65: GẶP NẠN

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 66: KHẾ ƯỚC LINH HỒN

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 67: TANG THI THOÁI LUI

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 68:

Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian – CHƯƠNG 69 PN1