Xui xẻo, chia tay đi

       
f021f511e33885c9edc4ba333afad26f

Tên gốc: Thối tán ba, bôi cụ!

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: linh dị thần quái, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ấm áp nhẹ nhõm có quỷ, xui xẻo thụ tổng tài công, HE

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 1 XUI XẺO VÀ VÀNG LÀ CÙNG DẠNG…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 2 KHÔNG CÓ XUI XẺO NHẤT, CHỈ CÓ XUI XẺO HƠN…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 3 YÊU THƯƠNG TĂM TỐI VẬY A…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 4 NGƯỜI DỌA NGƯỜI, HÙ CHẾT NGƯỜI…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 5 ĐIỀU DỰ CẢM “ĐÁNG SỢ” ẤY…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 6 BOSS LÀ PHÚC HẮC?!…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 7 THẦM MẾN?!! (BẮT SÂU)…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 8 THẬT MẤT MẶT ĐÓ, ANH QUỶ À…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 9 TIÊU CHUẨN ĐỒNG THỜI…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 10 ÁCH, CÓ QUỶ ĐỘT KÍCH…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 11. TAY BÁNH BAO DẪN RA BI KỊCH (THƯỢNG)

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 12. TAY BÁNH BAO DẪN RA BI KỊCH (TRUNG)

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 13 TAY BÁNH BAO DẪN PHÁT BI KỊCH (HẠ) . . .

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 14 NỬA TRÁI DƯA LEO DẪN PHÁT BI KỊCH…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 15 NHÂN SINH BI HÀI KỊCH…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 16 TÔI YÊU MAY MẮN…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 17 NHẬT KÝ DU LỊCH 囧 (THƯỢNG)…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 18 NHẬT KÝ DU LỊCH 囧 (TRUNG)…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 19 NHẬT KÝ DU LỊCH (HẠ)…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 20 CÁI GỌI LÀ BÀY TỎ…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 21 THIỆN ÁC CÓ BÁO…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 22 KHÓ HIỂU A KHÓ HIỂU…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 23 CÙNG GIỚI HÚT NHAU…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 24 CÁI GỌI LÀ TIÊU CHUẨN HAI TẦNG…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 25 Ở CHUNG A ~ …

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 26 BOSS RẤT PHÚC HẮC…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 27 CẨU HUYẾT XUI XẺO…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 28 CƠM TRƯA TÌNH YÊU?…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 29 THUẬT SĨ HAY LIỆT SĨ?…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 30 NHÀ BOSS THẬT QUỶ DỊ…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 31. TÌNH CẢM CỦA BOSS…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 32 ĐÃI NGỘ ĐẶC BIỆT.

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 33. NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT.

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 34 NHƯ VẬY RẤT TỐT…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 35 TINH THẦN TRỌNG NGHĨA CỦA BI KỊCH…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 36 BUỒN BỰC KHÓ CHỊU…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 37. BOSS GIẬN DỮ VÌ TIỂU NGÔN (THƯỢNG)…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 38 BOSS NỔI GIẬN VÌ TIỂU NGÔN (HẠ)…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 39 CÁO MƯỢN OAI HÙM…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 40 ĐẾ VƯƠNG HAY TRUNG KHUYỂN…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 41 LẠI THẤY KỲ TÍCH…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 42 BAO CHE KHUYẾT ĐIỂM…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 43 TỀ TỤ MỘT NHÀ…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 44 SÁU NGƯỜI ĐI…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 45 QUỶ TRUY TINH…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 46 TỎ TÌNH…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 47 PHỎNG VẤN . . .

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 48 BỊ HÔN!…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 49 VÔ ĐỀ…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 50 CẦM THÚ…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 51 CÙNG EM VỀ QUÊ THĂM NGƯỜI THÂN ĐI (BẮT SÂU). . .

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 52 THEO ĐẠI GIA HỒI HƯƠNG…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 53. THĂM NGƯỜI THÂN…

Xui xẻo, chia tay đi – CHƯƠNG 54 KẾT THÚC…