Xin chào, đại thần!

       
585f57c98659220591614c097158ab20

Tác giả: Cửu Nhật Điện

Editor: Miyu

Thể loại: Hiện đại, võng phối, nhẹ nhàng, ấm áp, I x I, HE

Tình trạng: Hoàn – 8 chương.

Giới thiệu:

Một câu truyện ngắn XDDD

Rất khả ái, rất manh ~~~

Ôn nhu phúc hắc công vs Thiên nhiên ngốc manh thụ.

Từ Hạo [Xuân Nhật Hòa Phong] x Tạ Nhất Minh [Tiểu Tạ]

Xin chào, đại thần – CHƯƠNG 1

Xin chào, đại thần – CHƯƠNG 2

Xin chào, đại thần – CHƯƠNG 3

Xin chào, đại thần – CHƯƠNG 4

Xin chào, đại thần – CHƯƠNG 5

Xin chào, đại thần – CHƯƠNG 6

Xin chào, đại thần – CHƯƠNG 7

Xin chào, đại thần – CHƯƠNG 8