Vòng bảy người

       
vong-7-nguoi-e1425019278783

Tác giả: Thanh Khâu

Dịch: Bánh Tiêu

Thể loại: đam mỹ, kinh dị hồi hộp, 1×1, văn trong sáng trẻ em tiểu học cũng có thể đọc =))

 

Văn án

Một quyển tiểu thuyết cũ nát, một cố sự quỷ dị khó lường, một đoạn bí sử phủ đầy bụi xưa. Sinh tử bảy người dây dưa nan giải, tới cùng ai mới là kẻ tự thuật cố sự cuối cùng. Ai mới là kẻ giải đề cuối cùng. “Đây là một quyển cố sự đã được chấp thuận, người trong cố sự không phải nhân vật hư cấu, khiến độc giả của bạn cũng là nhân vật trong cố sự, bạn không phải độc giả không liên can gì, mà là người tham dự. . . . . .Đây thuộc về thế giới của bạn, một hành trình tìm kiếm cứu trợ và đáp án.”

MỤC LỤC

Vòng bảy người – Tiết tử

Vòng bảy người – CHƯƠNG 1

Vòng bảy người – CHƯƠNG 2

Vòng bảy người – CHƯƠNG 3

Vòng bảy người – CHƯƠNG 4

Vòng bảy người – CHƯƠNG 5

Vòng bảy người – CHƯƠNG 6

Vòng bảy người – CHƯƠNG 7

Vòng bảy người – CHƯƠNG 8

Vòng bảy người – CHƯƠNG 9

Vòng bảy người – CHƯƠNG 10

Vòng bảy người – CHƯƠNG 11

Vòng bảy người – CHƯƠNG 12

Vòng bảy người – CHƯƠNG 13

Vòng bảy người – CHƯƠNG 14

Vòng bảy người – CHƯƠNG 15

Vòng bảy người – CHƯƠNG 16

Vòng bảy người – CHƯƠNG 17

Vòng bảy người – CHƯƠNG 18

Vòng bảy người – CHƯƠNG 19

Vòng bảy người – CHƯƠNG 20

Vòng bảy người – CHƯƠNG 21

Vòng bảy người – CHƯƠNG 22

Vòng bảy người – CHƯƠNG 23

Vòng bảy người – CHƯƠNG 24

Vòng bảy người – CHƯƠNG 25

Vòng bảy người – CHƯƠNG 26 – CỤC DIỆN KHỐN ĐỐN

Vòng bảy người – CHƯƠNG 27 – QUÁ KHỨ ĐÌNH TRỆ

Vòng bảy người – CHƯƠNG 28 – MỘT ĐÁP ÁN KHÁC

Vòng bảy người – CHƯƠNG 29 – QUÁI THẠCH

Vòng bảy người – CHƯƠNG 30 – BÍ ẨN TRONG BÍ ẨN

Vòng bảy người – CHƯƠNG 31 – ĐẦU MỐI CUỐI CÙNG

Vòng bảy người – CHƯƠNG 32 – SINH TỬ ẢO GIÁC

Vòng bảy người – CHƯƠNG 33 – SỰ TRỞ LẠI

Vòng bảy người – CHƯƠNG 34 – KHẢO CỔ

Vòng bảy người – CHƯƠNG 35 – HAI PHẦN MỘ

Vòng bảy người – CHƯƠNG 36 – MỘ CÔNG CHÚA

Vòng bảy người – CHƯƠNG 37 – ƯỚC HẸN BẢY NGƯỜI

Vòng bảy người – CHƯƠNG 38 – TRUYỀN THỪA

Vòng bảy người – CHƯƠNG 39 – BÍ ẨN TƯƠNG TỘC

Vòng bảy người – CHƯƠNG 40 – TÂM QUỶ

Vòng bảy người – CHƯƠNG 41 – BẢN ĐỒ PHÙ DUNG

Vòng bảy người – CHƯƠNG 42 – ÂM DƯƠNG ĐẠO

Vòng bảy người – CHƯƠNG 43 – PHÁ CỤC

Vòng bảy người – CHƯƠNG 44 – ĐƯA TANG

Vòng bảy người – CHƯƠNG 45 – THỦY VÂN CHI GIAN

Vòng bảy người – CHƯƠNG 46 – GÁC CHUÔNG

Vòng bảy người – CHƯƠNG 47 – QUỶ KHÓC ĐƯA TANG

Vòng bảy người – CHƯƠNG 48 – MỖI NGƯỜI MỘT NGÃ

Vòng bảy người – CHƯƠNG 49 – ÂM DƯƠNG SONG PHÂN, BẢY HỒN ĐỒNG ĐẠO

Vòng bảy người – CHƯƠNG 50 – HỒ HUYỀN VŨ

Vòng bảy người – CHƯƠNG 51

Vòng bảy người – CHƯƠNG 52

Vòng bảy người – CHƯƠNG 53 – ƯỚC HẸN CUỐI CÙNG

Vòng bảy người – CHƯƠNG 54

Vòng bảy người – CHƯƠNG 55

Vòng bảy người – CHƯƠNG 56

Vòng bảy người – CHƯƠNG 57 PN1

Vòng bảy người – CHƯƠNG 58 PN2

HOÀN