Mộng hồ điệp

       
2af539e05116d1675600c545c71698a286cffb33bff4b-kmsjXC_fw658

Tác giả : Thủy Nguyệt Hoa

Editor : Sweetroses

Thể loại : BE, ngược luyến tàn tâm, huynh đệ văn.

Dành cho những bạn đã xem Túy Ngọa Hồng Trần 

Đây là một bộ có liên quan đến nhân vật trong Túy Ngọa Hồng Trần nhưng không dính líu đến câu chuyện của Túy Ngọa, Mộng Hồ Điệp là câu chuyện riêng của nó, chỉ có chút kết nối với Túy Ngọa ở chương cuối cùng, nên có thể khi đọc vào câu chuyện lúc đầu các bạn sẽ hơi shock vì tình tiết và diễn biến của nó hơi lạ so với Túy Ngọa ( hãy kiên nhẫn đọc cho đến cuối để hiểu ^-^).

Dành cho những bạn thích xem BE: Đừng xem chương cuối

Chương cuối thú thật cũng không phải HE nhưng theo ý của ta, thì chỉ nên xem cái kết ở chương 11 là được rồi, vì cái kết của chương 12 khiến cho câu chuyện trở nên hơi lãng một chút.

Mộng hồ điệp – MỘNG.HỒ ĐIỆP [MỞ ĐẦU]

Mộng hồ điệp – MỘNG.HỒ ĐIỆP – ĐỆ NHẤT CHƯƠNG

Mộng hồ điệp – MỘNG.HỒ ĐIỆP – ĐỆ NHỊ CHƯƠNG

Mộng hồ điệp – MỘNG.HỒ ĐIỆP – ĐỆ TAM CHƯƠNG

Mộng hồ điệp – MỘNG.HỒ ĐIỆP – ĐỆ TỨ CHƯƠNG.

Mộng hồ điệp – MỘNG.HỒ ĐIỆP – ĐỆ NGŨ CHƯƠNG

Mộng hồ điệp – MỘNG.HỒ ĐIỆP_ ĐỆ LỤC CHƯƠNG

Mộng hồ điệp – MỘNG.HỒ ĐIỆP – ĐỆ THẤT CHƯƠNG

Mộng hồ điệp – MỘNG.HỒ ĐIỆP – ĐỆ BÁT CHƯƠNG.

Mộng hồ điệp – MỘNG.HỒ ĐIỆP_ĐỆ CỬU CHƯƠNG

Mộng hồ điệp – MỘNG.HỒ ĐIỆP_ĐỆ THẬP CHƯƠNG

Mộng hồ điệp – MỘNG.HỒ ĐIỆP_ ĐỆ THẬP NHẤT CHƯƠNG

Mộng hồ điệp – MỘNG.HỒ ĐIỆP_ĐỆ THẬP NHỊ CHƯƠNG