Linh nhân lệ

       
92112081bfcc1e2cf82e347415cb4e8551e071764ecb5-bts0mR_fw658

~Nước mắt con hát~

Tác giả: Thiên Na

Thể loại: Đam mỹ, Cung đình, Nhất công nhất thụ, Ngược luyến, BE

Biên tập: Hạ

~*~

Văn án:

Rốt cuộc, từ lúc nào, sai lầm đó bắt đầu?

Hoặc giả, từ lần đầu hội ngộ trong chớp mắt, từ cái nhìn hướng phía trên sân khấu kia, chính là lúc mọi sai trái bắt đầu.

Chúng ta đều đã quên, nhân sinh một màn hí kịch, mà chúng ta sống giữa hồng trần, chỉ là những con hát tự cho mình là đúng mà thôi.

Sai lầm duy nhất có lẽ, chính là, chúng ta đều đã động chân tình.

Nhưng là, bất chấp mọi bi thống cùng tuyệt vọng, cũng không thể nào buông tay,

Này một giọt nước mắt con hát, này một tấm chân tình bậc đế vương, cuối cùng liệu có khai hoa…

Linh nhân lệ – LINH NHÂN LỆ – CHƯƠNG 1

Linh nhân lệ – LINH NHÂN LỆ – CHƯƠNG 2

Linh nhân lệ – LINH NHÂN LỆ – CHƯƠNG 3

Linh nhân lệ – LINH NHÂN LỆ – CHƯƠNG 4

Linh nhân lệ – LINH NHÂN LỆ – CHƯƠNG 5

Linh nhân lệ – LINH NHÂN LỆ – CHƯƠNG 6

Linh nhân lệ – LINH NHÂN LỆ – CHƯƠNG 7

Linh nhân lệ – LINH NHÂN LỆ – CHƯƠNG 8

Linh nhân lệ – LINH NHÂN LỆ – CHƯƠNG 9

Linh nhân lệ – LINH NHÂN LỆ – CHƯƠNG 10

Linh nhân lệ – LINH NHÂN LỆ – CHƯƠNG 11.12.13.14

Linh nhân lệ – LINH NHÂN LỆ – CHƯƠNG 15

Linh nhân lệ – LINH NHÂN LỆ – CHƯƠNG 16

Linh nhân lệ – LINH NHÂN LỆ – CHƯƠNG 17

Linh nhân lệ – LINH NHÂN LỆ – CHƯƠNG 18

Linh nhân lệ – LINH NHÂN LỆ – CHƯƠNG 19

Linh nhân lệ – LINH NHÂN LỆ – CHƯƠNG 20

Linh nhân lệ – LINH NHÂN LỆ – CHƯƠNG 21

Linh nhân lệ – LINH NHÂN LỆ – CHƯƠNG 22

Linh nhân lệ – LINH NHÂN LỆ – CHƯƠNG 23

Linh nhân lệ – LINH NHÂN LỆ – CHƯƠNG 24

Linh nhân lệ – LINH NHÂN LỆ – CHƯƠNG 25

Linh nhân lệ – LINH NHÂN LỆ – CHƯƠNG 26

Linh nhân lệ – LINH NHÂN LỆ – CHƯƠNG KẾT