Huyết tinh phong tình

       
d3469bd27acd7e959e0477cce6e91e890abd28d012075-oHaa6W_fw658

Tác giả: Phong Dạ Hân

Thể loại: Hiện đại, cường công cường thụ,  hắc bang tình cừu(hắc bang lão đại vs cảnh sát), nằm vùng, ngược tâm, 1×1, HE.

Edit: Tiêu

Beta: Kuro

Tóm tắt:

An Lạc –  đại ca hắc đạo mới mon men gia nhập giới được một năm với mục tiêu cao cả là tiếp cận Hình Dạ – đế vương trong giới xã hội đen của thành phố này nhằm cung cấp thông tin cho cảnh sát và bắt ảnh.

Một ngày đẹp trời, cuối cùng cũng có tin là Hình Dạ đã chú ý đến mình, An Lạc tự hào và mãn nguyện vô cùng vì “danh tiếng”  của bản thân rốt cục cũng đến tai người ấy.

Ngày hẹn đã đến, An Lạc “diện” bộ cánh mất nửa ngày mới chọn được mà theo bọn đàn em là vô cùng “khêu gợi” đến gặp Hình Dạ. Ngờ đâu,  thứ khiến Hình Dạ chú ý lại chẳng liên quan gì đến cái sự nghiệp đại ca hắc đạo “vĩ đại” của bạn ấy mà là …

Huyết *** phong tình – CHƯƠNG 1

Huyết *** phong tình – CHƯƠNG 2

Huyết *** phong tình – CHƯƠNG 3

Huyết *** phong tình – CHƯƠNG 4

Huyết *** phong tình – CHƯƠNG 5

Huyết *** phong tình – CHƯƠNG 6

Huyết *** phong tình – CHƯƠNG 7

Huyết *** phong tình – CHƯƠNG 8

Huyết *** phong tình – CHƯƠNG 9

Huyết *** phong tình – CHƯƠNG 10

Huyết *** phong tình – CHƯƠNG 11

Huyết *** phong tình – CHƯƠNG 12

Huyết *** phong tình – CHƯƠNG 13

Huyết *** phong tình – CHƯƠNG 14

Huyết *** phong tình – CHƯƠNG 15

Huyết *** phong tình – CHƯƠNG 16

Huyết *** phong tình – CHƯƠNG 17

Huyết *** phong tình – CHƯƠNG 18

Huyết *** phong tình – CHƯƠNG 19

Huyết *** phong tình – CHƯƠNG 20

Huyết *** phong tình – CHƯƠNG 21