Hoàng tử truyền kỳ

       
e7798ed724f7fbeec0cdbc76e1878c89b72ad9a22a938-NA8fgP_fw658

Hoàng tử truyền kỳ – Câu chuyện về hoàng tử và hoàng tử

Hoàng Tử Truyền Kỳ

Tác giả: A Đậu

Thể loại: Xuyên việt giá không, cổ phong

Dịch: Mog

Giới thiệu:

Vì sao ta lại đến nơi đây?

Để có được một người thân mà trong vạn người cũng tìm không ra – Đó là thân tình trời cao bù đắp cho ta bởi kiếp trước ta không thể có?

Để có được một tình nhân mà trên đời này không có người thứ hai – Đó là hạnh phúc trời cao ban thưởng cho ta vì kiếp trước ta không thể có được?

Đến nơi này, có lẽ là để hạnh phúc chăng?

Một câu chuyện trọng sinh (đúng thể loại bạn thích nhất), câu chuyện về hoàng tử và hoàng tử, ngọt ngào, chậm rãi, toàn thứ bạn thích thôi, thế nên sa đọa một lần. Tác phẩm này tôi đã mong muốn làm thật lâu, nay mới có thời gian, làm chỉ cho bản thân, cho nên có ai đó đã làm cứ tiếp tục làm nhé, chúng ta mỗi người mỗi khác, sẽ cho 2 bản dịch có phong vị khác nhau.

Hoàng tử truyền kỳ – HOÀNG TỬ TRUYỀN KỲ – CÂU CHUYỆN VỀ HOÀNG TỬ VÀ HOÀNG TỬ

Hoàng tử truyền kỳ – HOÀNG TỬ TRUYỀN KỲ – CHƯƠNG 1

Hoàng tử truyền kỳ – HOÀNG TỬ TRUYỀN KỲ – CHƯƠNG 2

Hoàng tử truyền kỳ – HOÀNG TỬ TRUYỀN KỲ – CHƯƠNG 3

Hoàng tử truyền kỳ – HOÀNG TỬ TRUYỀN KỲ – CHƯƠNG 4

Hoàng tử truyền kỳ – HOÀNG TỬ TRUYỀN KỲ – CHƯƠNG 5

Hoàng tử truyền kỳ – HOÀNG TỬ TRUYỀN KỲ – CHƯƠNG 6

Hoàng tử truyền kỳ – HOÀNG TỬ TRUYỀN KỲ – CHƯƠNG 7

Hoàng tử truyền kỳ – HOÀNG TỬ TRUYỀN KỲ – CHƯƠNG 8

Hoàng tử truyền kỳ – HOÀNG TỬ TRUYỀN KỲ – CHƯƠNG 9

Hoàng tử truyền kỳ – HOÀNG TỬ TRUYỀN KỲ – CHƯƠNG 10

Hoàng tử truyền kỳ – HOÀNG TỬ TRUYỀN KỲ – CHƯƠNG 11

Hoàng tử truyền kỳ – HOÀNG TỬ TRUYỀN KỲ – CHƯƠNG 12

Hoàng tử truyền kỳ – HOÀNG TỬ TRUYỀN KỲ – CHƯƠNG 13

Hoàng tử truyền kỳ – HOÀNG TỬ TRUYỀN KỲ – CHƯƠNG 14

Hoàng tử truyền kỳ – HOÀNG TỬ TRUYỀN KỲ – CHƯƠNG 15

Hoàng tử truyền kỳ – HOÀNG TỬ TRUYỀN KỲ – CHƯƠNG 16

Hoàng tử truyền kỳ – HOÀNG TỬ TRUYỀN KỲ – CHƯƠNG 17

Hoàng tử truyền kỳ – HOÀNG TỬ TRUYỀN KỲ – CHƯƠNG 18

Hoàng tử truyền kỳ – HOÀNG TỬ TRUYỀN KỲ – CHƯƠNG 19

Hoàng tử truyền kỳ – HOÀNG TỬ TRUYỀN KỲ – CHƯƠNG 20

Hoàng tử truyền kỳ – HOÀNG TỬ TRUYỀN KỲ – CHƯƠNG 21

Hoàng tử truyền kỳ – HOÀNG TỬ TRUYỀN KỲ – CHƯƠNG 22

Hoàng tử truyền kỳ – HOÀNG TỬ TRUYỀN KỲ – CHƯƠNG 23

Hoàng tử truyền kỳ – HOÀNG TỬ TRUYỀN KỲ – CHƯƠNG 24

Hoàng tử truyền kỳ – HOÀNG TỬ TRUYỀN KỲ – CHƯƠNG 25

Hoàng tử truyền kỳ – HOÀNG TỬ TRUYỀN KỲ – CHƯƠNG 26

Hoàng tử truyền kỳ – HOÀNG TỬ TRUYỀN KỲ – CHƯƠNG 27

Hoàng tử truyền kỳ – HOÀNG TỬ TRUYỀN KỲ – CHƯƠNG 28

Hoàng tử truyền kỳ – HOÀNG TỬ TRUYỀN KỲ – CHƯƠNG 29 (KẾT THÚC)