Hồ đích lao lung

       
d23087790ad97ee0a076a377b6641587

Nhà lao của cáo

Tác giả: La Liên

Thể loại: Hiện đại, hắc bang quân sư vs cảnh sát trọng án, 1×1, HE, cuồng khuyển cường công, đại thúc thụ (thật ra thì cũng không già lắm).

Edit: Tiêu Dao Tử

Beta: nt

Hồ đích lao lung – CHƯƠNG 1

Hồ đích lao lung – CHƯƠNG 2

Hồ đích lao lung – CHƯƠNG THỨ 3

Hồ đích lao lung – CHƯƠNG THỨ 4

Hồ đích lao lung – CHƯƠNG THỨ 5

Hồ đích lao lung – CHƯƠNG THỨ 6

Hồ đích lao lung – CHƯƠNG THỨ 7

Hồ đích lao lung – CHƯƠNG THỨ 8

Hồ đích lao lung – CHƯƠNG THỨ 9

Hồ đích lao lung – CHƯƠNG THỨ 10