Hận ái

       
76784d26ec5b68ff39a2af8d3453a6d4

Hận ái

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ

Thể loại: Hiện đại đô thị, SM, HE.

Edit: Bin ca ca

Văn án

Sao Kim chói mắt, một con người vì hắn mà thân bại danh liệt, trở thành nô lệ;

Người yêu ngày xưa đem ngọn lửa báo thù đánh tới, cắn nuốt tất cả những gì nó đi qua;

Yêu, người năm đó lại nhất thời u mê mà đổi lấy sự hận thù;

Chính bản thân mất đi tất cả, cam tâm tình nguyện lấy tôn nghiêm của mình làm vật thế chấp đổi lấy người yêu.

Người xưa kia mà hắn dùng tất cả để yêu thương, đồng thời cũng là người thương hắn sâu đậm nhất;

Nhiều năm sau, có được tất cả tiền tài cùng quyền lực ở hắn mà mưu tính trả thù;

Quyết tâm đem tôn nghiêm của chính người mình yêu đập vỡ;

Sau khi đạt được mục đích thì cũng đồng thời phát hiện chỉ có hắn mới là người mình yêu nhất!!

Tất cả đã quá muộn, tôn nghiêm bị phá hỏng, hoàn toàn không có thuốc giải cho bệnh nan y mình mắc phải, lại nhận ra hai người giờ đây đã ở hai thế giới khác nhau, chẳng lẽ thật sự chỉ có mất đi rồi mới biết quý trọng, chẳng lẽ hiểu được tâm ý lại không thể đáp lại sao?

Hận ái – CHƯƠNG 1

Hận ái – CHƯƠNG 2

Hận ái – CHƯƠNG 3

Hận ái – CHƯƠNG 4

Hận ái – CHƯƠNG 5

Hận ái – CHƯƠNG 6+7

Hận ái – CHƯƠNG 8+9

Hận ái – CHƯƠNG 10

Hận ái – CHƯƠNG 11

Hận ái – CHƯƠNG 12 PN1