Hắc đạo tình duyên

       
f007f376655b3084eaed63bd82f975042be9af6b44aed-oOA6RU_fw658

Tác giả: Hương Phẩm Tử Hồ

Thể loại: hiện đại đô thị, cường công cường thụ, HE

Tình trạng: hoàn

Pairing: Lý Dục Hào x Trần Dật Hào

Chuyển ngữ: Lightraito

Giới thiệu:

Y chẳng qua là muốn mở thêm một chi nhánh để kiếm tiền trả nợ cho cha, như thế nào lại gặp phải tên hỗn đàn này?

Cái tên gia hỏa Lý Dục Hào này, chẳng những dụ dỗ vị hôn thê của y, phá hoại hôn ước của y, còn muốn nuốt chửng luôn sản nghiệp duy nhất còn lại của gia đình y.

Y không tin rằng bản thân đấu không lại hắn____Nhưng mà tại sao mị lực của bản thân không bằng hắn, gia thế không bằng hắn, đầu óc cũng thua kém hắn, ngay cả đánh nhau cũng không lại hắn!

Đấu đến cuối cùng rốt cuộc cũng phải vứt bỏ thân phận ông chủ của mình để đi làm công cho hắn.

Chính mình đã muốn đủ thảm lắm rồi, lại thêm người cha vô dụng còn gây thêm phiền toái cho y, mượn thêm một khoản nợ lớn nữa, y hiện tại chỉ là một người làm công nho nhỏ, lấy đâu ra tiền để trả a.

Cái gì? Cái tên Lý Dục Hào đó nói muốn bỏ tiền ra cho y, còn không cần y trả lại, thiên hạ này làm gì có chuyện tốt như thế, cái tên hỗn đàn này lại đang nảy ra cái chủ ý xấu xa gì đây.

Hắc đạo tình duyên – Tiết tử

Hắc đạo tình duyên – CHƯƠNG 1

Hắc đạo tình duyên – CHƯƠNG 2

Hắc đạo tình duyên – CHƯƠNG 3

Hắc đạo tình duyên – CHƯƠNG 4

Hắc đạo tình duyên – CHƯƠNG 5

Hắc đạo tình duyên – CHƯƠNG 6

Hắc đạo tình duyên – CHƯƠNG 7

Hắc đạo tình duyên – CHƯƠNG 8

Hắc đạo tình duyên – CHƯƠNG 9

Hắc đạo tình duyên – CHƯƠNG 10

Hắc đạo tình duyên – CHƯƠNG 11