Danh y cải tạo tứ phương

       
c4d462206983658596b7d9080d2315be

Tác giả: Phong Dạ Hân

Thể loại: hiện đại, hài, hắc bang, HE

*/edit: Kyosai/*

/Hệ liệt gồm 3 phần liên quan đến 3 anh em nhà họ Nhiêu/

/Tóm tắt (by RES): Ba anh em nhà họ Nhiêu, tất cả đều là bác sĩ./

/Đại ca Nhiêu Tông Lễ, tao nhã nho nhã mà nghiêm túc, kỳ thật là cái

khoa phụ sản bác sĩ. Tuổi thanh xuân ba mươi./

/Nhị ca Nhiêu Tông Nghĩa, trời sinh tính cách khép kín, bề ngoài lôi

thôi, là cái ham châm cứu, nghiên cứu phương thuốc cổ truyền hòa đánh

Thái Cực đích Trung y sinh. Xuân xanh hai mươi tám./

/Tam đệ Nhiêu Tông Tuấn, tuổi trẻ phơi phới, từ đầu đến chân đều tản ra

mãnh liệt đích nam tính hormone, là cái thường bị lầm thành ngưu lang

đích chỉnh hình bác sĩ. Năm nay mới vừa tròn hai mươi lăm./

*Tóm tắt:*(by RES – vnsharing)

Bác sĩ chỉnh hình Nhiêu Tông Tuấn, vì đáp ứng yêu cầu chỉnh hình của khách hàng, khiến cho người tương lai kế nhiệm Đường gia, Đường Tuấn Phổ rơi vào cảnh bị người vu oan hãm hại mà không thể giải thích. Đường Tuấn Phổ bị một người dung mạo giống mình gia hại, tức giận coi Nhiêu Tông Tuấn là đồng lõa nên bắt lấy giam cầm. Chính là, muốn giam cầm một người cũng không đơn giản như vậy…

*Văn án: *

Bởi vì chỉnh hình sai đối tượng mà gây nên sóng gió, duy mĩ tới cực điểm đích chỉnh hình y sư Nhiêu Tông Tuấn bị tuấn tú đến mức tận cùng đích hắc bang lão đại Đường Tuấn Phổ bắt cóc giam cầm (chính là bị chó đuổi, bị nhốt ở chuồng ngựa, bị cưỡng bức lao động… Toàn bộ 囧~~).

Nhưng cuối cùng, từ đấu võ mồm biến thành “đánh dã chiến”, chỉ có thể quái nói: “Ai kêu mấy cái đồ ngốc nửa đêm thi bơi…

Danh y cải tạo tứ phương – CHƯƠNG 1

Danh y cải tạo tứ phương – CHƯƠNG 2

Danh y cải tạo tứ phương – CHƯƠNG 3

Danh y cải tạo tứ phương – CHƯƠNG 4

Danh y cải tạo tứ phương – CHƯƠNG 5

Danh y cải tạo tứ phương – CHƯƠNG 6

Danh y cải tạo tứ phương – CHƯƠNG 7

Danh y cải tạo tứ phương – CHƯƠNG 8

Danh y cải tạo tứ phương – CHƯƠNG 9

Danh y cải tạo tứ phương – CHƯƠNG 10

Danh y cải tạo tứ phương – CHƯƠNG 11

Danh y cải tạo tứ phương – CHƯƠNG 12

Danh y cải tạo tứ phương – CHƯƠNG 13

Danh y cải tạo tứ phương – CHƯƠNG 14

Danh y cải tạo tứ phương – CHƯƠNG 15

Danh y cải tạo tứ phương – CHƯƠNG 16

Danh y cải tạo tứ phương – CHƯƠNG 17

Danh y cải tạo tứ phương – CHƯƠNG 18

Danh y cải tạo tứ phương – CHƯƠNG 19

Danh y cải tạo tứ phương – CHƯƠNG 20

Danh y cải tạo tứ phương – CHƯƠNG 21

Danh y cải tạo tứ phương – CHƯƠNG 22

Danh y cải tạo tứ phương – CHƯƠNG 23

Danh y cải tạo tứ phương – CHƯƠNG 24

Danh y cải tạo tứ phương – CHƯƠNG 25

Danh y cải tạo tứ phương – CHƯƠNG 26

Danh y cải tạo tứ phương – CHƯƠNG 27

Danh y cải tạo tứ phương – CHƯƠNG 28