Cường mãi cường mại

       
91a77f0b791cac9b9d143e3a125bfecb

Tác giả: Ly Nhiên

Thể loại: sách được đánh giá cao, ấm áp, đô thị, sinh tử.

Editor: Dạ Bách Hợp, Cuồng Thất, Huyết Liên

Beta: Pas Demander, Dạ Bách Hợp

Tiến độ: hoàn 69 chương + 4 phiên ngoại

__________________

Review:

Thụ – Thiệu Ly vì giúp cho người chị không phải ruột thịt của mình mà ‘bán’ cho công – Lý Hữu. Người chị kia không phân biệt tốt xấu, đi làm bé cho ông già 60t là bác của công. Thụ đi đánh ông đó, người chị kia đánh thụ. Quá thất vọng nên thụ bỏ đi.

7 năm 6 tháng sau, công thụ vô tình gặp nhau ở một thành phố khác, lúc này bên cạnh thụ là một cô bé tầm 8t. Thì ra 7 năm trước, trong cái lần ‘bán’ cho công thụ đã ‘trúng số độc đắc’ =)))).

Sau đó là màn mặt dày theo đuổi thụ rồi sau đó của sau đó, công thụ (thực ra chỉ có mình công) ra sức ‘tạo người’, rồi sau đó của sau đó của sau đó công thụ cùng tìm hiểu ‘nguồn gốc của con người’ =))))))))

Có một hiểu lầm nho nhỏ diễn ra giữa hai người, công thụ không gặp nhau một tuần. Hai người chưa nói rõ với nhau thì thụ phải tới khu vực có động đất giúp gia đình người bạn. Công ‘anh hùng cứu mỹ nhân’, thế là hai người hòa. Cuối truyện, công giải thích hết mọi chuyện cho thụ, hai người hạnh phúc bên nhau. hết truyện.

Phiên ngoại: thụ lại ‘trúng số độc đắc’ mà những hai tờ =)))))))) sinh đôi long phụng thai luôn. Sau khi thụ sinh, hai người tổ chức đám cưới. Hết.

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 1

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 2

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 3

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 4

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 5

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 6

Cường mãi cường mại – CƯỠNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 7

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 8

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 9

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 10

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 11

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 12

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 13

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 14

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 15

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 16

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 17

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 18

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 19

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 20

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 21

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 22

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 23

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 24

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 25

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 26

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 27

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 28

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 29

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 30

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 31

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 32

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 33

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 34

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 35

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 36

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 37

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 38

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 39

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 40

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 41

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 42

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 43

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 44

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 45

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 46

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 47

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 48

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 49

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 50

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MÃI – CHƯƠNG 51

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 52

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 53

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 54

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 55

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 56

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 57

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 58

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 59

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 60

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 61

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 62

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 63

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 64

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 65

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 66

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 67

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 68

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – CHƯƠNG 69

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – PHIÊN NGOẠI 1

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – PHIÊN NGOẠI 1 (2)

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – PHIÊN NGOẠI 1 (3)

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – PHIÊN NGOẠI 1 (4)

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – PHIÊN NGOẠI 2 (1)

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – PHIÊN NGOẠI 2 (2)

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – PHIÊN NGOẠI 2 (3)

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – PHIÊN NGOẠI 3

Cường mãi cường mại – CƯỜNG MÃI CƯỜNG MẠI – PHIÊN NGOẠI 4