Bán diện trang

       
2eb50689509475d568fbeee30043e879

Tác giả: Ánh Vô Tà

   Thể loại: hiện đại, huynh đệ song sinh, nhẹ nhàng, HE

   Editor: Chủ blog ( Chủ blog có nhiều tên và thay đổi liên tục =]] )

   Beta: Winnie Huynh

Văn án

Đến tận năm 17 tuổi Dư Dương mới biết hóa ra mình có một người anh, là anh sinh đôi ra đời sớm hơn cậu ba phút. Ba ngày trước sinh nhật thứ 17 mẹ cậu nói sẽ tặng cậu một buổi sinh nhật kinh hỉ, bây giờ kinh hỉ chẳng thấy chỉ có kinh hoàng. Tự dưng có một cái mặt giống hệt mình ló ra, cậu chưa xỉu quay đã là nể mặt lắm rồi. Thật ra cũng không phải giống nhau hoàn toàn, Dương Hạo ông anh sinh đôi kia tóc dài gần bằng vai phủ qua tai, Dư Dương nhận xét là hoàn toàn có thể buộc lên được.

 

“Dư Dương! Ngẩn ra đấy làm gì? Chào anh đi chứ.” Mẹ cậu đi ra khỏi bếp trừng mắt.

Bán diện trang – BÁN DIỆN TRANG CHƯƠNG 1

Bán diện trang – BÁN DIỆN TRANG – CHƯƠNG 2

Bán diện trang – BÁN DIỆN TRANG – CHƯƠNG 3

Bán diện trang – BÁN DIỆN TRANG – CHƯƠNG 4

Bán diện trang – BÁN DIỆN TRANG CHƯƠNG 5

Bán diện trang – BÁN DIỆN TRANG – CHƯƠNG 6

Bán diện trang – BÁN DIỆN TRANG CHƯƠNG 7

Bán diện trang – BÁN DIỆN TRANG CHƯƠNG 8

Bán diện trang – BÁN DIỆN TRANG – CHƯƠNG 9

Bán diện trang – BÁN DIỆN TRANG – CHƯƠNG 10

Bán diện trang – BÁN DIỆN TRANG – CHƯƠNG 11

Bán diện trang – BÁN DIỆN TRANG – CHƯƠNG 12

Bán diện trang – BÁN DIỆN TRANG – CHƯƠNG 13

Bán diện trang – BÁN DIÊN TRANG – CHƯƠNG 14

Bán diện trang – BÁN DIỆN TRANG – CHƯƠNG 15

Bán diện trang – BÁN DIỆN TRANG – CHƯƠNG 16

Bán diện trang – BÁN DIỆN TRANG – CHƯƠNG 17

Bán diện trang – BÁN DIỆN TRANG – CHƯƠNG 18

Bán diện trang – BÁN DIỆN TRANG – CHƯƠNG 19

Bán diện trang – BÁN DIỆN TRANG – CHƯƠNG 20

Bán diện trang – BÁN DIỆN TRANG – CHƯƠNG 21

Bán diện trang – BÁN DIỆN TRANG – CHƯƠNG 22

Bán diện trang – BÁN DIỆN TRANG – CHƯƠNG 23

Bán diện trang – BÁN DIỆN TRANG – CHƯƠNG 24

Bán diện trang – BÁN DIỆN TRANG – CHƯƠNG 25

Bán diện trang – BÁN DIỆN TRANG – CHƯƠNG 26

Bán diện trang – BÁN DIỆN TRANG – CHƯƠNG 27

Bán diện trang – BÁN DIỆN TRANG – CHƯƠNG 28

Bán diện trang – BÁN DIỆN TRANG – CHƯƠNG 29