Bách thảo chiết

       
4ed7548635754741f589255133efd59b8291ab83dbf5-WlPAnL_fw658

Tác giả : Ám Vi Dạ Nguyệt

Thể loại : xuyên không, NP, SM, Incest, luyến đồng, giáo điều

Trans : QT kaka, Gu gồ đại tỷ

Edit: heo lười tiểu hắc ( chính là con bobo0capcap đấy ạ)

                    Em – Cực Lạc, đệ nhất huấn luyện sư SM, vì một lần đuổi theo jai nên bị người ta dùng làm bia đỡ đạn mà chết.

 Sau khi trọng sinh thì trở thành Thất hoàng tử Huyền Lạc Ngọc. Không như những bạn tiền bối xuyên không khác, em ko hứng thú với ngôi cửu ngũ chí tôn, cũng không thích quyền bá thiên hạ, lạc thú của đời em chỉ có duy nhất một thứ – huấn luyện SM sủng vật.

 Thân thể của em từ khi sinh ra đã cực kì mẫn cảm, phấn điêu ngọc mài, ai gặp cũng yêu, quả là cực phẩm cho sủng vật SM. Nhưng em là HUẤN LUYỆN SƯ a, ko phải sủng vật, em chỉ thích huấn luyện, dạy dỗ người khác chứ ko muốn cho ai điều khiển em.

 Khổ nỗi bản thân em vừa mở mắt đã lọt trúng mắt xanh của cha em – hoàng đế Huyền Kỳ Dịch, một nam nhân cường giả đậm tính chất lang công, lại có độc chiếm dục rất mạnh. Mà xung quanh em lại là một đàn huynh đệ đang chờ em ”dạy dỗ” a~

 Phải làm sao mới vượt lên thân phận của một tiểu thụ để trở thành một huấn luyện sư thời phong kiến, liệu vị lang công hoàng đế có giúp đàn huynh đệ tránh khỏi ma trảo của Huyền Lạc Ngọc hay không?

Thật sự  là rất đáng chờ đợi a~

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 1

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 2

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 3

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 4

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 5

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 6

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 7

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 8

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 9

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 10

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 11

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 12

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 13

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 14

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 15

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 16

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 17

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 18

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 19

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 20

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 21

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 22

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 23

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 24

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 25

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 26

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 27

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 28

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 29

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 30

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 31

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 32

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 33

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 34

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 35

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 36

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 37

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 38

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 39

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 40

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 41

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 42

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 43

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 44

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 45

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 46

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 47

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 48

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 49

Bách thảo chiết – [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 50

Bách thảo chiết – [BTC]KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 1

Bách thảo chiết – [BTC]KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 2

Bách thảo chiết – [BTC] KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 3

Bách thảo chiết – [BTC]KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 4

Bách thảo chiết – [BTC] KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 5

Bách thảo chiết – [BTC] KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 6

Bách thảo chiết – [BTC]KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 7

Bách thảo chiết – [BTC] KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 8

Bách thảo chiết – [BTC]KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 9

Bách thảo chiết – [BTC]KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 10

Bách thảo chiết – [BTC] KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 11

Bách thảo chiết – [BTC]KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 12

Bách thảo chiết – [BTC] KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 13

Bách thảo chiết – [BTC] KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 14

Bách thảo chiết – [BTC] KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 15

Bách thảo chiết – [BTC]KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 16+17

Bách thảo chiết – [BTC] KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 18+19+20

Bách thảo chiết – [BTC] KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 21

Bách thảo chiết – [BTC] KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 22

Bách thảo chiết – [BTC] KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 23

Bách thảo chiết – [BTC] KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 24

Bách thảo chiết – [BTC] KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 25

Bách thảo chiết – [BTC]KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 26

Bách thảo chiết – [BTC] KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 27

Bách thảo chiết – [BTC] KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 28

Bách thảo chiết – [BTC] KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 29

Bách thảo chiết – [BTC] KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 30

Bách thảo chiết – [BTC] KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 31

Bách thảo chiết – [BTC] KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 32

Bách thảo chiết – [BTC] KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 33

Bách thảo chiết – [BTC] KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 34

Bách thảo chiết – [BTC]KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 35

Bách thảo chiết – [BTC] KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 36

Bách thảo chiết – [BTC] KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 37

Bách thảo chiết – [BTC] KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 38

Bách thảo chiết – [BTC] KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 39

Bách thảo chiết – [BTC] KÌ NGUYỆ CHƯƠNG – CHƯƠNG 40

Bách thảo chiết – [BTC] KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 41

Bách thảo chiết – [BTC] KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 42

Bách thảo chiết – [BTC] KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 43

Bách thảo chiết – [BTC] KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 44

Bách thảo chiết – [BTC] KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 45

Bách thảo chiết – [BTC] KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 46

Bách thảo chiết – [BTC] KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 47

Bách thảo chiết – [BTC] KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 48

Bách thảo chiết – [BTC] KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 49

Bách thảo chiết – [BTC] KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 50 – 53

Bách thảo chiết – [BTC] KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 50 – 53

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 1,2

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHUƠNG 3+4

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 5,6

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 5,6

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 7

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 8

Bách thảo chiết – [BTC]GIAM CẦM – CHƯƠNG 9

Bách thảo chiết – [BTC]GIAM CẦM – CHƯƠNG 10

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 11+12

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 13

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 14

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 15

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 16+17

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 18

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 19

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 20

Bách thảo chiết – [BTC]GIAM CẦM – CHƯƠNG 21

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 22

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 23

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 24

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 25

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 26

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 27

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 28

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 29

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 30

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 31

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 32

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 33

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 34

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 35

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 36

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 37

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 38

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 39

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 40

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 41

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 42

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 43

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 44

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 45

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 46

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 47

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 48

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 49

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 50

Bách thảo chiết – [BTC[ GIAM CẦM – CHƯƠNG 51

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 52

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 53

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 54

Bách thảo chiết – [BTC] GIAM CẦM – CHƯƠNG 55 [KẾT THÚC]

Bách thảo chiết – [BTC] GIANG HỒ CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 1

Bách thảo chiết – [BTC] GIANG HỒ CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 2

Bách thảo chiết – [BTC] GIANG HỒ CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 3

Bách thảo chiết – [BTC] GIANG HỒ CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 4

Bách thảo chiết – [BTC] GIANG HỒ CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 5

Bách thảo chiết – [BTC] GIANG HỒ CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 6

Bách thảo chiết – [BTC]PHIÊN NGOẠI – NGƯU LANG

Bách thảo chiết – [BTC] [PN] SỦNG VẬT TƯỚNG QUÂN ĐÍCH DƯỠNG THÀNH

Bách thảo chiết – [BTC] PHIÊN NGOẠI: TUYỆT SẮC MĨ VỊ

Bách thảo chiết – [BTC] PHIÊN NGOẠI – DIỄM HẠ 1