Chuyện xấu CP

       
3d541fb0ce81a603ed4d51b1eb3c79bd

Tựa gốc | Võng phối chi phi văn CP

Tác giả | Thiểu Lan

Biên tập | Ốc

Thể loại | Đam mỹ hiện đại, võng phối, đại thần công x hậu kì thụ, HE

Diễn viên chính| Tô Lam (Kỳ An) / Tạ Tấn Xuyên (Quân lâm thiên hạ)

Văn án:

Trong hiện thực là người yêu, trên mạng gặp gỡ nhau, ngầm hiểu ý mà giả bộ không nhận ra. Nhưng vô luận ngươi có cẩn thận bao nhiêu, vẫn luôn có một đôi mắt dõi theo ngươi, phát hiện ra ngươi cẩn cẩn dực dực che giấu bí mật.

Giới thiệu vắn tắt:

Công thụ trong hiện thực là một đôi, nhưng trên mạng lại giả vờ không quen biết. Thụ là một hậu kì đại thần, được mời tới xã kịch của công. Công thụ giả vờ không nhận ra nhau, đại thần cùng hậu kỳ JQ tràn ngập. 

Cậu chuyện ấm áp xen lẫn hiện thực đời sống, thụ nhuyễn manh nhuyễn manh rất khả ái, thịt không ít, ấm áp văn, CP phụ tiểu ngược.

MỤC LỤC

Chuyện xấu CP – CHƯƠNG 1

Chuyện xấu CP – CHƯƠNG 2

Chuyện xấu CP – CHƯƠNG 3

Chuyện xấu CP – CHƯƠNG 4

Chuyện xấu CP – CHƯƠNG 5

Chuyện xấu CP – CHƯƠNG 6

Chuyện xấu CP – CHƯƠNG 7

Chuyện xấu CP – CHƯƠNG 8

Chuyện xấu CP – CHƯƠNG 9

Chuyện xấu CP – CHƯƠNG 10

Chuyện xấu CP – CHƯƠNG 11

Chuyện xấu CP – CHƯƠNG 12

Chuyện xấu CP – CHƯƠNG 13

Chuyện xấu CP – CHƯƠNG 14

Chuyện xấu CP – CHƯƠNG 15

Chuyện xấu CP – CHƯƠNG 16

Chuyện xấu CP – CHƯƠNG 17

Chuyện xấu CP – CHƯƠNG 18

Chuyện xấu CP – CHƯƠNG 19

Chuyện xấu CP – CHƯƠNG 20

Chuyện xấu CP – CHƯƠNG 21

Chuyện xấu CP – CHƯƠNG 22

Chuyện xấu CP – CHƯƠNG 23

Chuyện xấu CP – CHƯƠNG 24

Chuyện xấu CP – CHƯƠNG 25

Chuyện xấu CP – CHƯƠNG 26

Chuyện xấu CP – CHƯƠNG 27 PN1

Chuyện xấu CP – CHƯƠNG 28 PN2

Chuyện xấu CP – CHƯƠNG 29 PN3