Chúng ta chơi giả làm thật đi

       
12191883_1793311377562511_2658975295312979703_n

Tác giả: Kiều Tu Hồ La Bặc

Thể loại: hài nổi khùng, khó tính, mỹ nhân thụ x lãnh tĩnh, ổn trọng rắn rỏi công, hiện đại, mạng, 1×1

Couple: Rau cải trắng x Đạm Ngữ(mạng), Kỳ Dĩ x Mạnh Đình Dịch(ít dùng), chủ yếu thụ dùng Đạm Ngữ, công dùng Kỳ Dĩ

Edit: viễn

==========

Tóm tắt:

Là 1 bạn thụ nóng tính, hay nổi khùng nhưng lại dễ mềm lòng, đôi lúc ngây thơ vô (số) tội

Là 1 bạn công ít lời, ổn trọng

Là niềm yêu thích kịch truyền thanh đã đưa họ đến với nhau, quan hệ … giữa hai người, thật khó nói

MỤC LỤC

Chúng ta chơi giả làm thật đi – CHƯƠNG 1 PHẪN NỘ LÀ CỌNG CỎ DẠI TỰ DO SINH TRƯỞNG

Chúng ta chơi giả làm thật đi – CHƯƠNG 2 THỰC SỰ LÀ CÁI ĐỒ VÔ SỈ

Chúng ta chơi giả làm thật đi – CHƯƠNG 3 RỐT CỤC LÀ AI CHƠI AI

Chúng ta chơi giả làm thật đi – CHƯƠNG 4 ĐÃ NÓI GẶP LẠI THÌ SẼ GẶP LẠI

Chúng ta chơi giả làm thật đi – CHƯƠNG 5 TRƯỚC KHI TIÊU TAN HIỀM NGẠI CÁCH TẦN TẤN CHI HẢO* RẤT XA

Chúng ta chơi giả làm thật đi – CHƯƠNG 6 YY VÔ TỘI, MANG NGỌC MẮC TỘI*

Chúng ta chơi giả làm thật đi – CHƯƠNG 7 ĐẰNG SAU TƯỚNG MẠO KHÔNG PHẢI LÀ ĐÔNG ĐẢO

Chúng ta chơi giả làm thật đi – CHƯƠNG 8 SỞ HỮU CÁ NHÂN KHÔNG THỂ TỰ TIỆN DÙNG

Chúng ta chơi giả làm thật đi – CHƯƠNG 9 TỨC GIẬN HAY KINH HỈ LÀ MỘT VẤN ĐỀ

Chúng ta chơi giả làm thật đi – CHƯƠNG 10 GẤU LỚN CHƯA CHẮC LÀ CÔNG QUÂN

Chúng ta chơi giả làm thật đi – CHƯƠNG 11 LÀM BẠN SẼ TRỞ THÀNH THÓI QUEN VÀ Ỷ LẠI

Chúng ta chơi giả làm thật đi – CHƯƠNG 12 LỪA GẠT BAO GỒM BÊN NGOÀI VÀ BÊN TRONG

Chúng ta chơi giả làm thật đi – CHƯƠNG 13 QUEN THUỘC MỚI CHẲNG THỂ NÀO CỐ KỴ

Chúng ta chơi giả làm thật đi – CHƯƠNG 14 THÂM NHẬP CHÚ Ý MỀM NHẸ KHẼ

Chúng ta chơi giả làm thật đi – CHƯƠNG 15 CHÚNG TA CÓ THỂ CHƠI GIẢ LÀM THẬT KHÔNG?

Chúng ta chơi giả làm thật đi – CHƯƠNG 16 BUÔNG THA SO VỚI ĐỘNG TÂM THẬT KHỐN KHỔ

Chúng ta chơi giả làm thật đi – CHƯƠNG 17 CẬU CÓ ĐỢI TÔI HỒI TÂM CHUYỂN Ý KHÔNG

Chúng ta chơi giả làm thật đi – CHƯƠNG 18 BẢN TÍNH ĐÃ TRỞ LẠI LÀ THẦN THANH KHÍ SẢNG

Chúng ta chơi giả làm thật đi – CHƯƠNG 19 CÓ MỘT VÀI LÚC KHÔNG QUẢN ĐƯỢC THANH ÂM

Chúng ta chơi giả làm thật đi – CHƯƠNG 20 THỰC SỰ CHƠI GIẢ LÀM THẬT SAO

Chúng ta chơi giả làm thật đi – CHƯƠNG 21 JQ PHẢI GIẤU HẢO HAY LÀ CẦN PHẢI QUẢNG CÁO

Chúng ta chơi giả làm thật đi – CHƯƠNG 22 GIẢ LÀM THẬT THÌ THẬT CŨNG GIẢ

Chúng ta chơi giả làm thật đi – CHƯƠNG 23 CAM TÂM TÌNH NGUYỆN MỚI DỄ TƯƠNG “THÂN” TƯƠNG “ÁI”

Chúng ta chơi giả làm thật đi – CHƯƠNG 24 LÀM BỘ LÀM TỊCH CŨNG CÓ THỂ HIỀN LƯƠNG THỤC ĐỨC

Chúng ta chơi giả làm thật đi – CHƯƠNG 25 LỰA NGÀY KHÔNG BẰNG ĐỤNG NGÀY

Chúng ta chơi giả làm thật đi – CHƯƠNG 26 KHÔNG THỂ THỎA HIỆP CŨNG CHỈ HẢO DŨNG CẢM TIẾN TỚI

Chúng ta chơi giả làm thật đi – CHƯƠNG 27 TAI HỌA BẤT NGỜ AI BIẾT LÀ PHÚC HAY LÀ HỌA

Chúng ta chơi giả làm thật đi – CHƯƠNG 28 PN1 CẢI XÀO NẤM HƯƠNG

Chúng ta chơi giả làm thật đi – CHƯƠNG 29 PN2 BẮP CẢI XÀO DẤM

Chúng ta chơi giả làm thật đi – CHƯƠNG 30 PN3 DẦU VỪNG CẢI TRẮNG (THƯỢNG)

Chúng ta chơi giả làm thật đi – CHƯƠNG 31 PN4 CẢI TRẮNG BÓP TƯƠNG

Chúng ta chơi giả làm thật đi – CHƯƠNG 32 PN5 MỘT TRĂM CÂU HỎI